בית

החשבון שלי נפרץ

מודאג מכך שחשבונך נפרץ?

אם אתה מבחין באחת מהתנהגויות החשודות הבאות, ייתכן שחשבונך נפרץ:
• סיסמת החשבון או מספר הטלפון שלך השתנו.
• שם המשתמש או הכינוי של חשבונך השתנו.
• סרטונים נמחקו או פורסמו ללא רשותך.
• מחשבונך נשלחו הודעות שלא כתבת.

כדי להגן על חשבונך:

1. אפס את סיסמתך.
2. קשר את מספר הטלפון שלך.
3. הסר מכשירים חשודים.

כדי לאפס את סיסמתך:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. הקש על ניהול החשבון שלי.
5. בחר סיסמה.
6. שנה את הסיסמה שלך.

כדי לקשר את מספר הטלפון שלך:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. הקש על ניהול החשבון שלי.
5. בחר מספר טלפון.
6. קשר את מספר הטלפון שלך.

כדי להסיר מכשירים חשודים:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. הקש על אבטחה.
5. בחר את המכשירים שלך.
6. הסר מכשירים לא רצויים או חשודים.

האם זה עזר לך?