בית

כתובת דוא״ל ומספר טלפון

עבור לקטע

נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל שלי בחשבון אחר
  •  שינוי כתובת הדוא"ל של החשבון  •  נעשה שימוש בטלפון שלי בחשבון אחר  •  שינוי מספר הטלפון של החשבון

נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל שלי בחשבון אחר


ניתן לשייך את כתובת הדוא״ל לחשבון אחד בלבד. אם ברצונך לשייך את כתובת הדוא"ל שלך לחשבון חדש, אנו ממליצים לשנות את כתובת הדוא"ל.

כדי למצוא את החשבון המשויך כעת לכתובת הדוא"ל שלך:
1. צא מהחשבון.
2. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
3. הקש על הירשם.
4. הקש על כניסה שנמצא בתחתית העמוד.
5. בחר השתמש בטלפון /דוא"ל /שם משתמש.
6. בחר דוא״ל / שם משתמש.


שינוי כתובת הדוא"ל של החשבון


כדי לשנות את כתובת הדוא"ל המשוייכת לחשבון:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. בחר ניהול החשבון שלי > דוא"ל.
5. אמת את כתובת הדוא"ל הנוכחית שלך כדי לקשר כתובת חדשה.


נעשה שימוש בטלפון שלי בחשבון אחר


ניתן לשייך את מספר הטלפון לחשבון אחד בלבד. אם ברצונך לשייך את מספר הטלפון שלך לחשבון חדש, אנו ממליצים לשנות את מספר הטלפון של החשבון  או למחוק את החשבון  המשויך כעת למספר הטלפון שלך.

החשבון שנמחק יושבת למשך 30 יום ולאחר מכן יימחק לצמיתות. לאחר מכן, מספר הטלפון יהיה זמין לקישור לחשבון החדש שלך.

כדי למצוא את החשבון המשויך כעת למספר הטלפון שלך:
1. צא מהחשבון.
2. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
3. הקש על הירשם.
4. הקש על כניסה בתחתית העמוד.
5. בחר השתמש בטלפון / דוא"ל / שם משתמש.
6. בחר טלפון.


שינוי מספר הטלפון של החשבון


כדי לשנות את מספר הטלפון המשויך לחשבון:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. בחר ניהול החשבון שלי > מספר טלפון.

הערה: גם המספר הישן וגם המספר החדש, אשר משויכים לחשבון, חייבים להיות פעילים ומאומתים.


האם זה עזר לך?