בית

בעיות עם השידורים החיים של TikTok

אפשרות פרסום שידורים חיים זמינה רק למשתמשים העומדים בדרישות הנחיות הקהילה שלנו על בסיס גיל ואזור

כדי לפתור בעיות עם השידורים החיים:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. הקש על דווח על בעיה > שידור חי/תשלום/פרסים.
5. בחר את הנושא אשר מתאר בצורה הטובה ביותר את הבעיה הנוכחית שלך עם שדורים חיים.
6. פעל על פי השלבים שיופיעו באפליקציה כדי לפתור את בעיתך.האם זה עזר לך?