Tạo tài khoản

Cách thiết lập tài khoản TikTok:

1. Tải TikTok về từ Google Play hoặc App Store.
2. Mở ứng dụng.
3. Đi đến mục
Tôi.
4. Chọn phương thức đăng ký.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng email và số điện thoại của bạn là hợp lệ vì bạn cần các thông tin đó để đăng nhập và khôi phục mật khẩu.