Tạo tài khoản

Cách thiết lập tài khoản TikTok:

1. Tải TikTok về từ Google Play hoặc App Store.
2. Mở ứng dụng.
3. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
4. Chọn phương thức đăng ký.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng email và số điện thoại của bạn là hợp lệ vì bạn cần các thông tin đó để đăng nhập và khôi phục mật khẩu.

Trang này có hữu ích không?