Thay đổi tên người dùng của bạn

Cách thay đổi tên người dùng của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào Sửa hồ sơ.
3. Nhập tên người dùng bạn mong muốn.
4. Nhấn vào Lưu.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể thay đổi tên người dùng 30 ngày một lần. Tên người dùng chỉ có thể bao gồm chữ cái, số, dấu gạch dưới và dấu chấm. Tuy nhiên, bạn không được đặt dấu chấm ở cuối tên người dùng.

Nếu bạn đã được xác minh, bạn sẽ mất huy hiệu xác minh này khi thay đổi tên người dùng. Vui lòng liên hệ Hỗ trợ qua mục Báo cáo vấn đề nếu bạn là tài khoản đã xác minh và muốn thay đổi tên người dùng của mình.

Trang này có hữu ích không?