Liên kết tài khoản mạng xã hội khác

Cách thêm tài khoản mạng xã hội vào hồ sơ TikTok:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
Sửa hồ sơ.
3. Chọn
Thêm Instagram vào hồ sơ của bạn hoặc Thêm YouTube vào hồ sơ của bạn để liên kết tài khoản mạng xã hội của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?