Liên kết tài khoản mạng xã hội khác

Cách thêm tài khoản mạng xã hội vào hồ sơ TikTok:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng
Sửa hồ sơ.
3. Chọn
Thêm Instagram vào hồ sơ của bạn hoặc Thêm YouTube vào hồ sơ của bạn để liên kết tài khoản mạng xã hội của bạn.

Trang này có hữu ích không?