Thay đổi tùy chọn ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong ứng dụng TikTok bất cứ lúc nào.

Cách thay đổi tùy chọn ngôn ngữ:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Ngôn ngữ.
4. Chọn ngôn ngữ bạn mong muốn trong danh sách.

Bài viết này có hữu ích không?