Thay đổi tùy chọn ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong ứng dụng TikTok bất cứ lúc nào.

Cách thay đổi tùy chọn ngôn ngữ:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Ngôn ngữ ứng dụng.
5. Chọn ngôn ngữ bạn mong muốn trong danh sách.Trang này có hữu ích không?