Tạo video đầu tiên của bạn

Hãy tạo video đầu tiên của bạn trên TikTok và tham gia cộng đồng tác giả sáng tạo, cộng tác và tạo xu hướng!

Cách tạo video mới:

1. Nhấn vào biểu tượng + ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Tải nội dung lên từ Thư viện của bạn hoặc sử dụng máy ảnh TikTok.
3. Thêm Âm thanh, Hiệu ứng, Bộ lọc và các công cụ máy ảnh khác.
4. Bắt đầu video của bạn bằng cách nhấn nút Quay.
5. Quay nội dung của bạn.
6. Nhấn vào biểu tượng dấu tích.
7. Thực hiện các chỉnh sửa bổ sung trên trang đăng bài.
8. Đăng video của bạn!

Trang này có hữu ích không?