Önerilen hesaplar

Bir bölüme atlayın


TikTok size nasıl hesap önerir?  •  TikTok sizin hesabınızı başkalarına nasıl önerir?  •  Hesap önerilerini açma veya kapatma

TikTok'ta tanıyabileceğiniz kişileri bulmanız ve takip etmeniz için şunları yapabiliriz:
•  Size başkalarının videolarını ve profilinizdeki Arkadaşlarınızı Ekleyin özelliğini göstererek hesaplar önermek.
•  Sizi takip edebilmeleri için hesabınızı TikTok'ta başkalarına önermek.


TikTok size nasıl hesap önerir?


TikTok ile paylaşmayı tercih ettiğiniz bilgilere dayalı olarak şu kişilere ait hesapları size gösterebiliriz:
Hesabınızı başkalarına önerin ayarında Kişiler'i açan, telefon numarasını veya e-posta adresini TikTok hesabına ekleyen ve telefon numarası veya e-posta adresi telefon kişilerinizde olan ve Kişileri ve Facebook arkadaşlarını senkronize et ayarında telefon kişilerinizi senkronize etmeyi seçtiğiniz biri.
Hesabınızı başkalarına önerin ayarındaki Kişiler'i açan, telefon numaranızın veya e-posta adresinizin telefon kişilerinizde bulunduğu ve Kişileri ve Facebook arkadaşlarını senkronize et ayarında telefon kişilerini senkronize etmeyi seçen ve sizin telefon numaranızı veya e-posta adresinizi TikTok hesabınıza eklediğiniz biri.
•  Facebook'ta arkadaş olduğunuz ve Hesabınızı başkalarına önerin ayarında Facebook arkadaşları seçeneğini açık hâle getirmiş birisi (ikinizin de Kişileri ve Facebook arkadaşlarını senkronize et ayarında Facebook arkadaş listesini senkronize etmeyi seçmiş olmanız gerekir).
• TikTok'ta karşılıklı bağlantılarınızın olduğu kişiler. Aynı hesapları takip etmeniz, onu takip eden hesapları takip etmeniz veya sizin takip ettiğiniz hesapların onun tarafından takip edilmesi ve bu hesapların sizi geri takip etmesi sonucunda birisiyle karşılıklı bağlantılarınız olabilir.
• TikTok'ta sizi takip eden birisi.

Kişileri ve Facebook arkadaşlarını senkronize et ayarını Gizlilik ayarları bölümünden açıp kapatabilirsiniz.

Unutmayın:
•  İlk senkronizasyonunuzdan sonra bile Facebook arkadaşları önermeye devam edeceğiz. Facebook arkadaşlar listenizi belirli aralıklarla yeniden senkronize etmeniz gerekmez.
•  Telefon kişilerinizi senkronize ederseniz ve Hesabınızı başkalarına önerin ayarında Kişiler seçeneğini etkin hâle getirdiyseniz hesabınız başkalarına da önerilebilir
• Cihaz ayarlarınızda telefon kişilerinizin TikTok'a erişimini kaldırdığınızda kişilerinizi artık senkronize edemeyiz, ancak daha önceden senkronize edilmiş kişilerinize ilişkin hesapları önermeye devam ederiz. TikTok ile senkronize edilmiş tüm telefon kişilerinizi kaldırmak ve tüm cihazlarda senkronizasyon işlemini durdurmak istiyorsanız Kişileri ve Facebook arkadaşlarını senkronize et ayarından daha önceden senkronize edilmiş kişileri kaldırabilirsiniz.


TikTok sizin hesabınızı başkalarına nasıl önerir?


TikTok'un paylaşmasına izin verdiğiniz bilgilere dayalı olarak hesabınızı şu kişilere önerebiliriz:
•  Kişiler
•  Facebook arkadaşları
•  Karşılıklı bağlantılarınızın olduğu kişiler
•  Bağlantıları açan veya size gönderen kişiler
Bu ayarları istediğiniz zaman Gizlilik ayarları bölümünde Hesabınızı başkalarına önerin seçeneğinden açıp kapatabilirsiniz.

Şunları unutmayın:
• Tüm bu ayarlar kapatılsa bile hesabınız TikTok'ta takip ettiğiniz veya etkileşimde bulunduğunuz kişilere önerilebilir.
• Hesabınız özelse ve bu ayarlar açıksa başkalarına hesabınızı takip etmesini öneririz ancak yalnızca onayladığınız kişiler sizi takip edebilir ve videolarınızı izleyebilir.

Kişiler
Hesabınızı başkalarına önerin ayarında Kişiler seçeneği açık olduğunda hesabınız TikTok'ta şu koşullara bağlı olarak başkalarına önerilebilir:
•  Telefon numaranızı veya e-posta adresinizi eklediyseniz.
•  Hesabınızı önerdiğimiz kişi telefon kişilerini TikTok ile senkronize etmeyi seçmişse.
• Telefon numaranız veya e-posta adresiniz kişilerindeyse.

Lütfen dikkate alın:
•  Bu ayarı açarsanız hesabınızın başkalarına önerilmesi için kişilerinizi TikTok hesabınızla senkronize etmeniz gerekmez.
• Ayrıca telefon kişilerinizi senkronize ettiyseniz hesabınızı telefon numarası veya e-posta adresi telefon kişilerinizde olan ve telefon numarasını veya e-posta adresini TikTok hesabına ekleyen birine de önerebiliriz.

Facebook Arkadaşları

Hesabınızı başkalarına önerin bölümündeki Facebook arkadaşları ayarı açıkken TikTok'ta hesabınız, Facebook'ta arkadaşınız olan birine önerilebilir (ikinizin de Facebook arkadaş listenizi TikTok ile senkronize etmeyi seçmiş olmanız gerekir).

Karşılıklı Bağlantılarınız Olan Kişiler
Hesabınızı başkalarına önerin bölümündeki Karşılıklı bağlantılarınız olan kişiler ayarı açıkken TikTok hesabınız TikTok'ta karşılıklı bağlantılarınızın olduğu birine önerilebilir.

Şu durumlarda TikTok'taki biriyle karşılıklı bağlantılarınız olabilir:
•  İkiniz de aynı hesapları takip ediyorsanız.
• Bu kişiyi takip eden hesapları takip ediyorsanız.
• Bu kişi, takip ettiğiniz ve sizi geri takip eden hesapları takip ediyorsa.

Bağlantıları Açan veya Size Gönderen Kişiler
Hesabınızı başkalarına önerin bölümündeki Bağlantıları açan veya size gönderen kişiler ayarı açıkken TikTok hesabınız TikTok'ta size bir bağlantı gönderen veya sizin TikTok'taki bir videoya gönderdiğiniz bir bağlantıyı açan kişilere önerilebilir. Bu, TikTok platformu dışında (örneğin, kısa mesaj yoluyla veya başka bir platform aracılığıyla) paylaşılan bağlantıları da içerir.


Hesap önerilerini açma veya kapatma


Gizlilik ayarlarınızdan, hesabınızın başkalarına önerilme ve başka hesapların size önerilme biçimlerini inceleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Hesabınızı başkalarına önerin
Hesabınızın Kişilere, Facebook arkadaşlarına, Karşılıklı bağlantılarınız olan kişilere ve Bağlantıları açan veya size gönderen kişilere önerilme biçimini kontrol etmek için bu ayarı kullanın.

Hesabınızın başkalarına önerilme biçimini değiştirmek için:
1. TikTok uygulamasında, alt taraftaki Profil sekmesine dokunun.
2. Üst taraftaki Menü düğmesine dokunun.
3. Ayarlar ve gizlilik seçeneğine dokunun.
4. Gizlilik seçeneğine ve ardından Hesabınızı başkalarına önerin seçeneğine dokunun.
5. Hesabınızı önermek istediğiniz kişileri seçin. Facebook arkadaşları seçeneğini açarsanız Facebook arkadaşlarını senkronize etmeniz de gerekir.

Kişileri ve Facebook arkadaşlarını senkronize et
TikTok'un telefon kişilerinizi ve Facebook arkadaşlarınızı senkronize etmesine ve insanları bulup takip etmenize yardımcı olmasına izin vermek için bu ayarı kullanın. Senkronize etmeyi istediğiniz zaman durdurabilir ve öncesinde senkronize edilmiş verileri TikTok'tan kaldırabilirsiniz.

Telefon kişilerinizi senkronize eder ve Hesabınızı başkalarına önerin ayarında Kişileri açtıysanız hesabınızın telefon numarası veya e-posta adresi telefon kişilerinizde olan ve telefon numarası veya e-posta adresi TikTok'a eklenmiş olan birine önerilebileceğini dikkate alın.

TikTok'ta telefon kişilerinizi veya Facebook arkadaşlarınızı senkronize etmek için:
1. TikTok uygulamasında, alt taraftaki Profil sekmesine dokunun.
2. Üst taraftaki Menü düğmesine dokunun.
3. Ayarlar ve gizlilik seçeneğine dokunun.
4. Gizlilik ögesine, ardından Kişileri ve Facebook arkadaşlarını senkronize et seçeneğine dokunun.
5. Kişileri senkronize edin veya Facebook arkadaşlarınızı senkronize edin ayarını açın veya kapatın. Ayrıca önceden senkronize edilmiş verileri kaldırabilirsiniz.

Not: Cihaz ayarlarınızda telefon kişilerinizin TikTok'a erişimini kaldırdığınızda kişilerinizi artık senkronize edemeyiz ancak daha önceden senkronize edilmiş kişilerinize ilişkin hesapları önermeye devam ederiz. TikTok ile senkronize edilmiş tüm telefon kişilerinizi kaldırmak ve tüm cihazlarda senkronizasyon işlemini durdurmak istiyorsanız Kişileri ve Facebook arkadaşlarını senkronize et ayarından daha önceden senkronize edilmiş kişileri kaldırabilirsiniz. TikTok'ta telefon numaranızın nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu yardımcı oldu mu?