Araştırma API'si

Şeffaflığa ve hesap verebilirliğe bağlılığımızın bir parçası olarak, uygun araştırmacıların TikTok'taki herkese açık verilere erişmek için başvuru yapabileceği bir platform araştırma API'si sunuyoruz. Bu API; yanlış bilgi, dezenformasyon, şiddet içerikli aşırılık, sosyal trendler, topluluk oluşturma vb. gibi araştırma alanlarını destekler. Araştırmacılar Topluluk Kurallarımıza, TikTok Araştırma API'si Hizmetleri Hizmet Şartlarına ve araştırma etiğine uymalıdır.

TikTok Araştırma API'sine erişmeye uygun olmak için aşağıdaki gereklilikleri karşılıyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz:
•  Uygulamada belirtilen araştırma alanında kanıtlanabilir akademik deneyime ve uzmanlığa sahip olmak.
•  Hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak çıkar çatışmasına sahip olmamak.
•  ABD'de kar amacı gütmeyen bir akademik kurumda istihdam edilmek.
•  Açık bir şekilde tanımlanmış bir araştırma teklifi sunabilmek.
•  Verileri yalnızca ticari olmayan amaçlarla kullanma taahhüdü vermek.

Platform araştırma API'miz ve nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgiyi Geliştiriciler için TikTok'ta bulabilirsiniz.
Bu yardımcı oldu mu?