TikTok'ta küçük yaş engellemelerine yönelik itirazlar

Doğrudan bölümlerden birine geçin


Hesabınız engellendikten sonra ne olur  •  İtirazda bulunmanız durumunda TikTok'a sunduğunuz bilgileri nasıl kullanırız  •  İtirazda bulunmanız durumunda bilgilerinizi nasıl paylaşırız  •  Hesabınızın küçük yaş gerekçesiyle engellenmesi durumunda verilerinizin bir kopyasını nasıl alırsınız  •  Genç yakınınızın gerçek doğum tarihini vermesi niçin önemlidir  •  Genç yakınınıza nasıl destek olabilirsiniz  •  Genç yakınınızın itirazda bulunmasına yardımcı olmanız durumunda bilgilerinizi nasıl kullanırız  •  Haklarınız  •  Bizimle iletişime geçin

13 yaşından ya da Güney Kore ve Endonezya’da 14 yaşından küçük olduğunuzu düşünmemiz dolayısıyla TikTok olarak hesabınızı engellememiz durumunda itirazda bulunabilirsiniz. 


Hesabınız engellendikten sonra ne olur


Küçük yaş gerekçesiyle hesabınızın engellenmesinden itibaren itirazda bulunup verilerinizi indirmek için 113 gün süreniz bulunmaktadır. İtirazınızın başarılı olması durumunda hesabınıza yönelik engeli kaldırır ve verilerinizi silmeyiz. İtirazda bulunmazsanız ya da itirazınız başarısız olursa 120. gün hesabınızı kaldırır ve verilerinizi silmeye başlarız.
ABD’de bir kullanıcıysanız itirazda bulunmak ve verilerinizi indirmek için 23 gününüz vardır. İtirazda bulunmazsanız ya da itirazınız başarısız olursa 30. gün hesabınızı kaldırır ve verilerinizi silmeye başlarız.


İtirazda bulunmanız durumunda TikTok'a sunduğunuz bilgileri nasıl kullanırız


Küçük yaş engellemesi ile ilgili bir itirazda bulunursanız hesabınıza yönelik engeli kaldırıp kaldırmayacağımıza karar verebilmek için doğum tarihinizi onaylamak üzere sizden bazı bilgiler isteriz (zira topluluğumuzu güvende tutmaya ve hizmetlerimizin kötüye kullanımını önlemeye yönelik meşru menfaatimiz bulunmaktadır). Doğum tarihinizi onaylamaya ilişkin seçtiğiniz yönteme bağlı olarak farklı bilgilere ihtiyaç duyarız. Lütfen aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:
• Kimliğinizle başvurmayı tercih ederseniz kimliğinizin yasal hakkınız olan herhangi bir bölümünü kapatabilirsiniz.
•  Sunduğunuz bilgileri yalnızca itirazınızı onaylamaya veya reddetmeye karar vermek ve sizi kararımız hakkında bilgilendirmek için kullanırız. İtirazınızın başarılı olması halinde doğum tarihinizi güncelleriz. Doğum tarihiniz TikTok'taki diğer kullanıcılar tarafından görülmez.
•  Verdiğiniz bilgileri başka herhangi bir amaçla kullanmayız. Örneğin, fotoğraf sunmayı tercih etmeniz durumunda söz konusu fotoğrafı TikTok profilinizde ya da TikTok uygulamasının herhangi bir yerinde göstermeyiz.
•  İtiraz süreci tamamlanır tamamlanmaz fotoğraflar dahil olmak üzere sunduğunuz bilgileri silme sürecini başlatırız. Hesabı elinizde bulundurduğunuz sürece itirazda bulunduğunuza, nasıl itirazda bulunduğunuza ve sonuca ilişkin kaydı saklarız. Kimliğinizi vermek suretiyle itirazda bulunduysanız kimliğinizin bir kopyasını saklamak yerine hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilen Kimlik doğrulama denetimine ilişkin bilgileri saklarız.


İtirazda bulunmanız durumunda verilerinizi nasıl paylaşırız


Doğum tarihinizi nasıl onaylayacağınıza ilişkin yaptığınız tercihe bağlı olarak sunduğunuz bilgileri, kimliğinizin doğru olup olmadığı denetlemekte bize yardımcı olan hizmet sağlayıcılarla paylaşır ya da geçici bir kredi kartı yetkilendirmesi yapmanıza olanak tanırız. Bu bilgileri itiraz süreçleri dışında hiçbir üçüncü taraf ile paylaşmayız.


Hesabınızın küçük yaş gerekçesiyle engellenmesi durumunda verilerinizin bir kopyasını nasıl alırsınız


Verilerinizi (TikTok videolarınız dahil) istemek üzere Verilerinizi indirin aracımızı kullanmak için hesabınızın küçük yaş gerekçesiyle engellendiği tarihten itibaren 113 gününüz vardır.
ABD’de bir kullanıcıysanız Verilerinizi indirin aracını kullanmak için 23 gününüz vardır.

Verilerinizi indirme
1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.
2. Ayarlarınıza gitmek için sağ üstteki 3 satır simgesine dokunun.
3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.
4. Önce Gizlilik, ardından Verilerinizi indirin seçeneklerine dokunun.
5. Verileri talep edin seçeneğine dokunun.
İsteğinizi iletmenizin ardından Verilerinizi indirin sekmesinden indirebileceğiniz, verilerinizi içeren bir dosya oluştururuz. Dosyanın hazırlanması 3 günü bulabilir.

İndirilen verilerinize erişme
1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.
2. Ayarlarınıza gitmek için sağ üstteki 3 satır simgesine dokunun.
3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.
4. Önce Gizlilik, ardından Verilerinizi indirin seçeneklerine dokunun.
5. Verilerinizi indirin  seçeneğine dokunun.
6. Buradan indirme durumunuzu görebilirsiniz. Dosyanız hazır olduktan sonra en fazla 4 gün içinde indirilebilir.
NOT: Verilerinizi indirin aracımızı 113. günden sonra kullanamazsınız. Gizlilik Politikasının Haklarınız ve Seçimleriniz bölümünden haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinin.


Ebeveynler, yasal vasiler ve diğer güvenilir yetişkinlere yönelik bilgiler


TikTok'u 13 yaşından ya da Güney Kore ve Endonezya’da 14 yaşından küçük birinin kullandığına kanaat getirirsek hesabını engelleriz, ilgili kişiler sonradan itirazda bulunabilirler. Hesabını engellediğimiz gencin ebeveyni, yasal vasisi ya da söz konusu gencin yakını olan bir güvenilir yetişkin iseniz sizden itirazda bulunmalarına yardımcı olmanızı isteyebilirler.


Genç yakınınızın gerçek doğum tarihini vermesi niçin önemlidir


Genç yakınınız TikTok uygulamasını kullanabilmek için en az 13 yaşında ya da Güney Kore ve Endonezya’da 14 yaşında olmalıdır. Yaşa uygun bir deneyim sunma taahhüdümüz nedeniyle genç yakınınızın gerçek doğum tarihini vermesi önemlidir. Örneğin, yaşça daha küçük kişilerin TikTok uygulamasının belirli özelliklerini kullanmaları yasaktır. TikTok uygulaması kullanıcıları; Doğrudan Mesaj göndermek ve almak, CANLI Yayın yapmak ve başkalarının, videolarını indirmesine,Ekleme yapmasına ve videolarıyla Düet yapmasına izin vermek gibi eylemleri gerçekleştirmek için en az 16 yaşında olmalıdırlar. Genç gizlilik ve güvenlik ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.


Genç yakınınıza nasıl destek olabilirsiniz


TikTok hakkında ve topluluğumuzu güvende tutmaya yardımcı olmak amacıyla oluşturduğumuz araç ve kontrollerin yanı sıra genel internet güvenlik sorunları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere Yasal Vasi Kılavuzumuzu gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Söz konusu kaynakları beraber gözden geçirmek genç yakınınızla TikTok uygulamasında güvenliği sağlamaya dair bir diyalog geliştirmenize yardımcı olabilir.


Genç yakınınızın itirazda bulunmasına yardımcı olmanız durumunda bilgilerinizi nasıl kullanırız


Genç yakınınız itiraz etmek için uygunluk kriterlerini karşılıyorsa doğum tarihini onaylaması için kendisine çeşitli seçenekler sunarız. Belirli ülkelerde, tercih edebilecekleri seçeneklerden biri, doğum tarihlerini onaylayan ebeveynleriyle, yasal vasileriyle veya başka herhangi bir güvenilir yetişkinle birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını yüklemektir. Genç yakınınız söz konusu fotoğrafta yer almanızı isterse:
•  Fotoğrafı yalnızca genç yakınınızın itirazını onaylamaya ya da reddetmeye karar vermek üzere kullanırız. Fotoğrafı söz konusu amaç doğrultusunda işleme tabi tutmaya ilişkin yasal dayanağımız, bizim ve de genç yakınınızın meşru menfaatleridir. Daha özel olarak, genç yakınınıza ait hesabın engelini doğum tarihine ilişkin bir doğrulama sunması kaydıyla kaldırmak suretiyle topluluğumuzu güvende tutmaya ve hizmetlerimizin kötüye kullanımını önlemeye dair meşru menfaatlerimize dayanmaktayız.
•  Fotoğraf, tarafımızdan, başka herhangi bir şekilde kullanılmaz ve TikTok uygulamasının herhangi bir yerinde gösterilmez.
•  Fotoğraf bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından saklanır.
•  İtiraz süreci tamamlanır tamamlanmaz fotoğrafın silinmesi için gerekli süreci başlatırız.


Haklarınız


Aşağıdaki paragraflar Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ya da İsviçre'de yaşayan kişiler içindir.

Genç yakınınız hesabına yönelik engellemeye sizinle çekilmiş bir fotoğrafını sunmak suretiyle itiraz ederse söz konusu fotoğraf kişisel verilerinizi içerecektir. Bir İrlanda şirketi olan TikTok Technology Limited ve bir İngiliz şirketi olan TikTok Information Technologies UK Limited, ("TikTok," "bizim," "biz," veya "bize/bizi") söz konusu fotoğrafın müşterek sorumluları olacaktır.
Saklama işlemini gerçekleştirecek olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcımıza iletilmesinin ardından fotoğraf ile ilgili menfaatlerini yeterli bir koruma düzeyinde temin etmek üzere Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 46. Maddesi kapsamındaki, Avrupa Komisyonu onaylı standart sözleşme maddelerini kullanırız. Çevrimiçi formumuzu kullanarak söz konusu sözleşme maddelerinin bir kopyasını isteyebilirsiniz.
Fotoğrafınızı kullanmamıza itiraz etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca TikTok'tan fotoğrafa erişiminizi sağlamasını, fotoğrafı silmesini ya da düzeltmesini ve fotoğrafı tabi tutacağımız işlemleri kısıtlamasını isteyebilirsiniz. Çevrimiçi formumuzu kullanarak bizimle iletişime geçmek suretiyle söz konusu haklardan yararlanabilirsiniz.  Yerel denetleyici makamlarınızın yanı sıra, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) yaşıyorsanız İrlanda Veri Koruma Komisyonu'na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.


Bizimle iletişime geçin


Bizimle çevrimiçi form aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ya da İsviçre’de yaşayan kullanıcılarımız TikTok'un Veri Koruma Görevlisine buradan ulaşabilir.


Bu yardımcı oldu mu?