Báo cáo vấn đề

Cách báo cáo vấn đề:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Báo cáo vấn đề và chọn một chủ đề.
5. Làm theo các bước trong ứng dụng để gửi vấn đề.
6. Nếu các bước được đề xuất không giúp giải quyết vấn đề, bạn có thể chọn "
Không" cho câu hỏi "Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?" và nhấp vào "Vẫn gặp vấn đề" để có thể liên hệ với chúng tôi cùng thông tin chi tiết hơn về vấn đề của bạn.


Trang này có hữu ích không?