בית

מדבקות TikTok

מעבר לסעיף


מה זה מדבקות TikTok?כיצד יוצרים סטים של מדבקות ב-TikTokכיצד ניתן לנהל את הסטים של המדבקות שלך


מה זה מדבקות TikTok?


מדבקות TikTok מאפשרות לך להעלות מדבקות שיצרת וליצור סטים של מדבקות לשימוש בהודעות ישירות ב-TikTok.

הערה: חובה להיות בני 18 ומעלה כדי להעלות סטים של מדבקות. אם טרם מלאו לך 18 שנים, תצטרך/י להסכים לקבל הסכמה מהורה או אפוטרופוס לגבי תנאי השירות.


כיצד יוצרים סטים של מדבקות ב-TikTok


אפשר ליצור סטים של מדבקות על ידי מעבר לגרסת TikTok לדפדפן במחשב שלך.

הערה: תכונה זו אינה זמינה באפליקציה לנייד.

כדי להעלות מדבקות:
1. בדפדפן המחשב השולחני שלך, עוברים ל-www.tiktok.com/stickers ונכנסים לחשבון TikTok שלך.
2. לוחצים על ליצור סט חדש או על יצירה בתפריט הצדדי, ואז פועלים על פי ההוראות שיופיעו על המסך לבחירת סוג מדבקה. אפשר לבחור בין האפשרויות סטטית או מונפשת.
3. בוחרים את המדבקות שרוצים לכלול בסט ומעלים אותן מהמחשב. אם בחרת באפשרות מונפשת, עליך/ייך להעלות גם תמונה ממוזערת.
אפשר להעלות:
   ༚  עד 24 מדבקות לסט.
   ༚  קבצים בפורמט APNG, GIF, WebP, PNG ו-JPEG.
   ༚  עד 3MB לקובץ.
   ༚  קבצים עם יחס גובה-רוחב של 1:1.
4. מזינים שם עבור כל אחת מהמדבקות. ניתן להזין 16 תווים לכל היותר. כמו כן, אפשר לסדר מחדש, למחוק ולצפות בתצוגה מקדימה של סט המדבקות.
5. לאחר העלאת כל המדבקות, לוחצים על הבא כדי להמשיך. לחלופין, אפשר ללחוץ על לשמור טיוטה ולהשלים מאוחר יותר.
6. פועלים על פי ההוראות שמופיעות על המסך כדי להוסיף שם, תמונת קאבר ותיאור עבור סט המדבקות. לוחצים על הבא כדי להמשיך.
7. בודקים את הסט, מעיינים בתנאי השירות שלנו ומאשרים בעלות על זכויות היוצרים.
8. לוחצים על שליחה לסיום.

לאחר השליחה, סט המדבקות שלך ייבדק כדי לוודא שהוא עומד בהנחיות הקהילה ובתנאי השירות שלנו. בפרק זמן זה, עדיין תוכל/י, במידה הצורך, לבצע שינויים בסט המדבקות שלך. תקבל/י התראה כשסט המדבקות שלך יאושר ויפורסם. לאחר הפרסום, משתמשים יוכלו לגשת לסט המדבקות מהפרופיל הציבורי שלך או מפאנל המדבקות בהודעות הישירות.


כיצד ניתן לנהל את הסטים של המדבקות שלך


באפשרותך לנהל את הסטים של המדבקות שלך מחשבון TikTok שלך בדפדפן המחשב השולחני. כאן ניתן לבדוק את סטטוס הסטים של המדבקות שלך, וכן, לערוך, לבטל, למחוק ולהציג את הסטים הקיימים שלך.

לניהול סט מדבקות ב-TikTok:
1. בדפדפן המחשב השולחני שלך, עוברים אל www.tiktok.com/stickers/manage ונכנסים לחשבון TikTok שלך.
2. לעריכת הסטים של המדבקות שלך, לוחצים על עריכה מתחת לעמודה פעולה. לאחר מכן תהיה לך אפשרות לבצע שינויים במדבקות שלך ולשלוח אותן מחדש לבדיקה.
3. לביטול סט מדבקות שנשלח, לוחצים על ביטול מתחת לעמודה פעולה.
4. למחיקת סט מדבקות שנשלח, לוחצים על מחיקה מתחת לעמודה פעולה. חשוב לזכור שסט המדבקות יימחק לצמיתות.


האם זה עזר לך?