בית

דואט

עבור לחלק מסוים


אודות תכונת הדואט  •  יצירת דואט עם סרטון של מישהו אחר  •  ניהול הגדרות הפרטיות של תכונת הדואט עבור כל הסרטונים שלך  •  ניהול הגדרות הפרטיות של תכונת הדואט עבור אחד מהסרטונים שלך

אודות תכונת הדואט


תכונת הדואט מאפשרת לפרסם את הסרטון שלך לצד סרטון של יוצר אחר ב-TikTok. סרטון דואט מכיל שני סרטונים המוקרנים בו זמנית על גבי מסך מפוצל.
יש לזכור שחייב להיות לך חשבון ציבורי כדי לאפשר לאחרים לערוך דואט עם הסרטונים שלך.

באפשרותך לבחור מי יכול לערוך דואט עם הסרטונים שלך בהגדרות:
בהגדרות הפרטיות של חשבונך, באפשרותך לבחור מי יכול לערוך דואט עם הסרטונים שלך:
•  כולם: בחירה באפשרות ״כולם״ בעוד שתכונת הדואט מופעלת, תאפשר לכולם לערוך דואט עם הסרטון שלך.
•  חברים: בחירה באפשרות ״חברים״ בעוד שתכונת הדואט מופעלת, תאפשר רק לחברים שלך לערוך דואט עם הסרטון שלך. חברים הם אנשים ב-TikTok שיש ביניהם יחס של מעקב הדדי.באפשרותך לנטרל את תכונת הדואט בו זמנית עבור כל הסרטונים הקיימים שלך בהגדרות הפרטיות שלך. מכאן שלא צריך לעבור לכל סרטון בנפרד כדי לנטרל את תכונת הדואט.

באפשרותך לנטרל או להפעיל את תכונת הדואט עבור כל אחד מהסרטונים שלך:
באפשרותך לנטרל או להפעיל את תכונת הדואט לפני פרסום סרטון, או עבור סרטון קיים.
•  אם תכונת הדואט תופעל: הקבוצה שתיבחר עבור כל הסרטונים שלך בהגדרות הדואט תוכל לערוך דואט עם סרטון זה. לדוגמה, בחירה לאפשר רק לחברים שלך לערוך דואט עם כל הסרטונים שלך, כאשר תכונת הדואט מופעלת עבור סרטון בודד, תאפשר רק לחברים שלך לערוך דואט עם הסרטון.
•  ניטרול תכונת הדואט לא יאפשר לאנשים אחרים לערוך דואט עם הסרטון שלך.

מה כדאי לדעת כאשר מאפשרים למישהו אחר לערוך דואט עם הסרטון שלך:
•  הגדרות הפרטיות של אותו אדם יקבעו מי יוכל לצפות בסרטון הדואט, להגיב לו, להוריד אותו או ליצור איתו מעורבות.
•  הדואט יופיע רק בפרופיל של האדם שהקליט את הדואט. הסרטון המקורי שלך יופיע רק בדף הפרופיל שלך. 
•  אם תאפשר/י לאנשים אחרים לערוך דואט עם הסרטון שלך ולאחר מכן תשנה/י את ההגדרות שלך כדי להגביל את מי שיוכל להשתמש בסרטון שלך או שתמחק/י את הסרטון, כל סרטוני הדואט הקיימים שכבר נוצרו יישארו ב-TikTok. אם יש לך שאלות או דאגות כלשהן, ניתן לדווח על הסרטון.

אם טרם מלאו לך 18 שנים:
נא לעיין בהגדרות הפרטיות והאבטחה עבור משתמשים מתחת לגיל 18 לקבלת פרטים נוספים על הגדרות תכונת הדואט שלך.


יצירת סרטון דואט עם סרטון של אדם אחר


1. נא להקיש על סמל החץ שנמצא מימין לסרטון שברצונך לערוך איתו דואט.
2. נא להקיש על דואט שבתחתית העמוד.
3. נא לבחור מבין אפשרויות הצילום מימין.
4. נא להקיש על הכפתור האדום כדי להתחיל או להפסיק את ההקלטה, ואז להקיש על סימן האישור.
5. יש לערוך את הסרטון ולהקיש על הבא.
6. יש להתאים את ההגדרות, להוסיף כיתוב ולהקיש על פרסום.
הערה: לא בכל הסרטונים תכונת הדואט מופעלת.


ניהול הגדרות הפרטיות של תכונת הדואט עבור כל הסרטונים שלך


נא לבחור מי יכול לערוך דואט עם הסרטונים שלך:
1. נא להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. נא להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה כדי לעבור להגדרות.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. נא להקיש על פרטיות, ואז על דואט.
5. מתחת למי יכול לערוך דואט עם הסרטונים שלך, יש לבחור למי לאפשר לערוך איתך דואט.


ניהול הגדרות הפרטיות של תכונת הדואט עבור אחד מהסרטונים שלך


לפני פרסום הסרטון:
בשלב האחרון לפני פרסום הסרטון, באפשרותך לבחור אם ברצונך שאנשים אחרים יערכו דואט עם סרטון זה.
1. יצירת הסרטון שלך.
2. במסך הפוסט, יש להקיש על סמל המתג הדו-קוטבי שנמצא ליד לאפשר עריכת דואט כדי להפעיל או לנטרל את התכונה. 

עבור סרטון קיים:
1. נא לעבור לסרטון שברצונך לעדכן. ניתן למצוא את הסרטונים בפרופיל שלך.
2. נא להקיש על סמל 3 הנקודות שנמצא מצד ימין.
3. נא להקיש על הגדרות פרטיות שבתחתית העמוד.
4. ליד לאפשר עריכת דואט, יש להקיש על סמל המתג הדו-קוטבי כדי להפעיל או לנטרל את התכונה.האם זה עזר לך?