בית

חיבור סרטונים

עבור לחלק מסוים


אודות חיבור סרטונים  •  חיבור סרטון לסרטון של מישהו אחר  •  ניהול הגדרות הפרטיות של תכונת חיבור הסרטונים עבור כל הסרטונים שלך  •  ניהול הגדרות הפרטיות של תכונת חיבור הסרטונים עבור אחד הסרטונים שלך


אודות חיבור סרטונים


״חיבור סרטונים״ הוא כלי יצירה המאפשר לך לשלב סרטון אחר שפורסם ב-TikTok עם סרטון שלך. אם תאפשר/י לאדם אחר לחבר סרטון אחר לסרטון שלך, אותו אדם יוכל להשתמש בחלק מהסרטון שלך כחלק מהסרטון שלו.
יש לזכור שחייב להיות לך חשבון ציבורי כדי לאפשר לאנשים אחרים לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך.

באפשרותך לבחור בהגדרות מי יכול לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך:
בהגדרות הפרטיות של חשבונך, באפשרותך לבחור מי יכול לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך:
•  כולם: בחירה באפשרות ״כולם״ בעוד שתכונת חיבור הסרטונים שלך מופעלת, תאפשר לכל אחד לחבר סרטונים אחרים לסרטון שלך.
•  חברים: בחירה באפשרות ״חברים״ בעוד שתכונת חיבור הסרטונים מופעלת, תאפשר רק לחברים שלך לחבר סרטונים אחרים לסרטון שלך. חברים הם אנשים ב-TikTok שיש ביניהם יחס של מעקב הדדי.
כמו כן, באפשרותך לבטל את תכונת חיבור הסרטונים בו זמנית עבור כל הסרטונים הקיימים שלך בהגדרות הפרטיות שלך. מכאן שלא צריך לעבור לכל סרטון בנפרד כדי לנטרל את תכונת חיבור הסרטונים.

באפשרותך להפעיל או לנטרל את תכונת חיבור הסרטונים עבור כל אחד מהסרטונים שלך:
באפשרותך להפעיל או לנטרל את תכונת חיבור הסרטונים לפני פרסום סרטון, או עבור סרטון קיים.
•  אם תכונת חיבור הסרטונים תופעל: הקבוצה שתיבחר עבור כל הסרטונים שלך בהגדרות חיבור סרטונים תוכל לחבר סרטונים אחרים לסרטון זה. לדוגמה, בחירה לאפשר רק לחברים שלך לחבר סרטונים אחרים לכל הסרטונים שלך, כאשר תכונת חיבור הסרטונים מופעלת עבור סרטון בודד, תאפשר רק לחברים שלך לחבר סרטונים אחרים לסרטון שלך.
•  ניטרול תכונת חיבור הסרטונים לא תאפשר לאנשים אחרים לחבר סרטונים אחרים לסרטון שלך.

מה כדאי לדעת כאשר מאפשרים לאנשים אחרים לחבר סרטונים אחרים לסרטון שלך:
•  הגדרות הפרטיות של אותו אדם יקבעו מי יוכל לצפות בסרטון המחובר, להגיב לו, להוריד אותו או ליצור איתו מעורבות.
•  הסרטון המחובר יופיע רק בפרופיל של האדם שהקליט אותו. הסרטון המקורי שלך יופיע רק בדף הפרופיל שלך.
•  מתן הרשאה לאנשים אחרים לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך ולאחר מכן שינוי ההגדרות שלך כדי להגביל את מי שיוכל להשתמש בסרטונים שלך או מחיקת הסרטון, לא תשפיע על לכל הסרטונים המחוברים הקיימים שכבר נוצרו והם יישארו ב-TikTok. אם יש לך שאלות או דאגות כלשהן, ניתןלדווח על הסרטון.

אם טרם מלאו לך 18 שנים:
נא לעיין בהגדרות הפרטיות והאבטחה עבור משתמשים מתחת לגיל 18 לקבלת פרטים נוספים על הגדרות תכונת חיבור הסרטונים שלך.


חיבור סרטון לסרטון של אדם אחר


1. נא להקיש על סמל החץ שנמצא מימין לסרטון שברצונך לחבר אליו סרטון אחר.
2. נא להקיש על חיבור סרטונים שבתחתית העמוד.
3. נא לבחור את חלק הסרטון שברצונך לחבר אליו סרטון אחר, ואז להקיש על הבא.
4. נא לבחור מבין אפשרויות הצילום מימין.
5. נא להקיש על הכפתור האדום כדי להתחיל או להפסיק את ההקלטה, ואז להקיש על סימן האישור.
6. נא לערוך את הסרטון שלך ולהקיש על הבא.
7. יש להתאים את ההגדרות, להוסיף כיתוב ולהקיש על פרסום.
הערה: לא בכל הסרטונים תכונת חיבור הסרטונים מופעלת.


ניהול הגדרות הפרטיות של תכונת חיבור הסרטונים עבור כל הסרטונים שלך


נא לבחור מי יכול לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך:
1. נא להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. נא להקיש על סמל 3 השורות שבפינה הימנית העליונה כדי לעבור להגדרות.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. נא להקיש על פרטיות, ואז על חיבור סרטונים.
5. מתחת למי יכול לחבר סרטונים לסרטונים שלך, יש לבחור למי לאפשר לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך.


ניהול הגדרות הפרטיות של תכונת חיבור הסרטונים עבור אחד מהסרטונים שלך


לפני פרסום הסרטון:
בשלב האחרון לפני פרסום הסרטון, באפשרותך לבחור אם ברצונך שאנשים אחרים יחברו סרטונים אחרים לסרטון זה.
1. יצירת הסרטון שלך.
2. במסך הפרסום, יש להקיש על סמל המתג הדו-קוטבי שנמצא ליד לאפשר חיבור סרטונים כדי להפעיל או לנטרל את התכונה.

עבור סרטון קיים:
1. נא לעבור אל הסרטון שברצונך לעדכן. ניתן למצוא את הסרטונים בפרופיל שלך.
2. נא להקיש על סמל 3 הנקודות שנמצא מצד ימין.
3. נא להקיש על הגדרות פרטיות שבתחתית העמוד.
4. ליד לאפשר חיבור סרטונים, יש להקיש על סמל המתג הדו-קוטבי כדי להפעיל או לנטרל את התכונה.האם זה עזר לך?