Yorumlar

Bir bölüme atlayın

Bir videoya yorum yapın
  •  Bir yorumu sabitleyin  •  Yorum ayarlarını görüntüleyin veya düzenleyin  •  Yorum filtreleri ekleyin  •  Bir yorumu silin

Birinin videosuna yorum yapın


Bir videoya yorum göndermek için:
1. Yorum yapmak istediğiniz videoya gidin.
2. Videonun sağındaki ... simgesine dokunun.
3. Yorum ekle ögesinedokunun ve yorumunuzu girin.
4. Gönder seçeneğine dokunun.

Bir yorum uygunsuz olarak kabul edilirse, yorumu göndermeyi isteyip istemediğinizi soran bir pencere görünebilir. Uygunsuz yorumların kaldırılabileceğini unutmayın.


Videonuzda bir yorumu sabitleyin


Bir yorumu sabitlediğinizde, o yorum videonuzu gören herkesin ilk göreceği yorum olacaktır.

Videonuzda bir yorumu sabitlemek ya da bir yorumun sabitlemesini kaldırmak için:
1. Videonuzun yorumlarına gidin.
2. Sabitlemek ya da sabitlemesini kaldırmak istediğiniz yoruma basılı tutun, Yorumu sabitle ya da Yorumun sabitlemesini kaldır ögesine dokunun.

Videonuzda sabitlenmiş bir yorumu değiştirmek için:
1. Videonuzun yorumlarına gidin.
2. Sabitlenmiş yorumunuzla değiştirmek istediğiniz yoruma basılı tutun, ve Sabitle ve değiştir ögesine dokunun.

Bir yorumu sabitlerken hatırlamanız gereken bazı şeyler:
• Aynı anda sadece bir yorum sabitleyebilirsiniz. Başka bir yorumu sabitlemek isterseniz, mevcut olanla değiştirebilirsiniz.
• Videonuza kendi yorumunuzu ya da başka herhangi birinin yorumunu sabitleyebilirsiniz.


Videonuzdaki yorum ayarlarını görüntüleyin ya da düzenleyin


Varsayılan video yorum ayarlarınızı değiştirmek için:
1. Profilinize gitmek için sağ alttaki "Ben" simgesine dokunun
2. Sağ üstteki ... simgesine dokunun.
3. Gizliliğe dokunun, daha sonra Yorumlara dokunun.
4. Videolarınıza kimler yorum yapabilir seçeneğinin altından bir yorum ayarı seçin:
     • Herkes
     • Arkadaşlar: Geri takip ettiğiniz takipçileriniz
     • Hiç kimse
Yeni bir video gönderirken, gönderi sayfasından Yorumlara izin ver seçeneğini de seçebilirsiniz.

Tek bir videonun yorum ayarlarını değiştirmek için:
1. Değiştirmek istediğiniz videoya gidin.
2. Videonun sağındaki ... simgesine dokunun.
3. Gizlilik ayarlarını dokunun. Gizlilik ayarlarını görmek için sola kaydırmanız gerekebilir.
4. Yorumları açıp kapatmak için Yorumlara izin verin simgesinin sağ tarafında dokunun .

Videolarınızdaki belirli yorumları silmek için araçları da kullanabilirsiniz.


Gönderdiğiniz videolarınız için yorum filtreleri ekleyin


Tüm yorumları filtrelemek için:
1. Profilinize gitmek için sağ alttaki "Ben" simgesine dokunun
2. Sağ üstteki ... simgesine dokunun.
3. Gizlilik ögesine, ardındanYorumlarögesine dokunun.
4. Açıp kapatmak için, Yorum filtrelerinin altındaki tüm yorumları filtrele seçeneğinin sağ tarafına dokunun.

Tüm yorumları filtrele seçeneğini seçerseniz, onaylayana kadar videolarınıza yapılan yorumlar gizlenecektir.

Spam ve rahatsız edici yorumları filtrelemek için:
1. Profilinize gitmek için sağ alttaki "Ben" simgesine dokunun
2. Sağ üstteki ... simgesine dokunun.
3. Gizliliğe dokunun, daha sonra Yorumlara dokunun.
4. Açıp kapatmak için, Yorum filtrelerininaltındaki Spam ve rahatsız edici yorumları filtrele seçeneğinin sağ tarafına dokunun.

Anahtar kelimelerle yorumları filtrelemek için:
1. Profilinize gitmek için sağ alttaki "Ben" simgesine dokunun
2. Sağ üstteki ... simgesine dokunun.
3. Gizliliğe dokunun, daha sonra Yorumlara dokunun.
4. Açıp kapatmak için, Yorum filtrelerinin altındakiAnahtar kelimeleri filtreleseçeneğinin sağ tarafına dokunun.
5. Anahtar kelime ekle seçeneğine dokunun ve filtrelemek için anahtar kelimeler girin.
Anahtar kelimeler ekle seçeneğini açarsanız, onaylayana kadar, videolarınıza yapılan bu anahtar kelimelere sahip yorumlar gizleneceketir.

Videolarınızdaki belirli yorumları silmek için araçları da kullanabileceğiniz gibi, diğer kullanıcılar da kendi videolarına yaptığınız yorumları silmeyi tercih edebilirler.

Filtrelenmiş yorumlarınızı incelemek için
1. Profilinize gitmek için sağ alttaki "Ben" simgesine dokunun
2. Sağ üstteki ... simgesine dokunun.
3. Gizliliğe dokunun, daha sonra Yorumlara dokunun.
4. Yorum yönetiminin altında, Filtrelenmiş yorumları inceleyinseçeneğine dokunun.
5. İncelemek istediğiniz yorumun altındaki Onayla veya Sil seçeneğine dokunun.


Bir yorumu silin


Gönderdiğiniz ya da videonuza gönderilen bir yorumu silmek için:
1. Yorumları almak için, video üzerinde sağdaki... simgesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz yoruma basılı tutun.
3.Silseçeneğine dokunun.

Videonuzda yorumları toplu olarak silmek için:
1. Yorumları almak için, video üzerinde sağdaki... simgesine dokunun.
2. Bir yoruma basılı tutun ya da üst sol köşedeki kaleme dokunun.
3. Birden fazla yorumu yönet seçeneğine dokunun.
4. Silmek istediğiniz yorumların yan tarafına dokunun. En fazla 100 yorum seçebilirsiniz.
5. Silseçeneğine dokunun, daha sonra onaylamak için yineSilseçeneğine dokunun.

Yardımcı oldu mu?