Duyệt xem với tư cách là khách

"Duyệt xem với tư cách là khách" là gì và tính năng này hoạt động như thế nào?


Duyệt xem với tư cách khách là một cách thức mới để bạn tận hưởng khả năng xem nội dung trên TikTok mà không cần tạo tài khoản. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi ngày mọi người vào TikTok với mục đích trải nghiệm sự sáng tạo và niềm vui của cộng đồng các nhà sáng tạo. Nhiều người chỉ muốn duyệt một cách thông thường và không muốn tương tác với các nhà sáng tạo trên nền tảng hoặc tự tạo video của riêng họ.

Với nhóm đối tượng này, chúng tôi đã tạo ra một cách thức mới để sử dụng TikTok, cho phép họ xem nội dung trên TikTok mà không yêu cầu họ phải tạo tài khoản. Bạn có thể chọn "Duyệt xem với tư cách là khách" nếu bạn chỉ muốn xem nội dung trên TikTok. Mặc dù bạn chỉ là khách, nhưng chúng tôi sẽ không ngừng cá nhân hóa bảng tin Dành cho bạn để mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời nhất trên TikTok. Bạn sẽ có đầy đủ quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu khách của mình và có thể yêu cầu dữ liệu hoặc xóa dữ liệu bất kỳ lúc nào.

Khách sẽ không thể:
•  Tạo hồ sơ trên TikTok
•  Đăng video trên TikTok
•  Tương tác với nội dung hoặc nhà sáng tạo trên TikTok (bao gồm thích, bình luận, lưu vào mục yêu thích hoặc gửi tin nhắn trực tiếp)

Bất kỳ lúc nào, khách đều có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện có. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ có thể tạo hồ sơ, đăng video hoặc tương tác với nhà sáng tạo nếu bạn muốn.

Trang này có hữu ích không?