Đặt lại mật khẩu

Cách đặt lại mật khẩu khi đã đăng nhập:

1. Đi đến hồ sơ của bạn bằng cách nhấn vào biểu tượng
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Quản lý tài khoản > Mật khẩu.
4. Làm theo các hướng dẫn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Cách đặt lại mật khẩu khi chưa đăng nhập:

1. Nhấn vào
Đăng ký.
2. Nhấn vào
Đăng nhập ở phía dưới cùng của trang.
3. Chọn
Sử dụng số điện thoại / email / Tên người dùng.
4. Chọn
Email / Tên người dùng.
5. Nhấn vào
Quên mật khẩu?
6. Chọn đặt lại mật khẩu bằng
Số điện thoại hoặc Email.

Lưu ý: Đối với những người dùng đã tham gia TikTok bằng tài khoản mạng xã hội, mật khẩu sẽ cần phải được đặt lại trên nền tảng đó.

Bài viết này có hữu ích không?