Đặt lại mật khẩu

Cách đặt lại mật khẩu khi đã đăng nhập:

1. Đi đến hồ sơ của bạn bằng cách nhấn vào biểu tượng
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Quản lý tài khoản > Mật khẩu.
4. Làm theo các hướng dẫn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Cách đặt lại mật khẩu khi chưa đăng nhập:

1. Nhấn vào
Đăng ký.
2. Nhấn vào
Đăng nhập ở phía dưới cùng của trang.
3. Chọn
Sử dụng số điện thoại / email / Tên người dùng.
4. Chọn
Email / Tên người dùng.
5. Nhấn vào
Quên mật khẩu?
6. Chọn đặt lại mật khẩu bằng
Số điện thoại hoặc Email.

Lưu ý: Đối với những người dùng đã tham gia TikTok bằng tài khoản mạng xã hội, mật khẩu sẽ cần phải được đặt lại trên nền tảng đó.