Tài khoản của tôi đã tự động đăng xuất

TikTok có thể đăng xuất người dùng nếu có ai đó đang cố gắng xóa một thiết bị đang hoạt động trong mục cài đặt ứng dụng.

Nếu bạn chưa từng ủy quyền thực hiện hành động này, tài khoản của bạn có thể đã bị xâm nhập. Vui lòng thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn ngay lập tức.

Trang này có hữu ích không?