Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để liên hệ với chúng tôi, hãy chia sẻ ý kiến phản hồi hoặc báo cáo vấn đề:

1. Đi đến hồ sơ của bạn bằng cách chọn Tôi
2. Nhấn vào biểu tượng ... 
3. Cuộn xuống mục Báo cáo vấn đề
4. Chọn chủ đề và chủ đề con
5. Nhấn vào Khác
6. Chọn Vẫn gặp vấn đề

Bài viết này có hữu ích không?