Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để liên hệ với chúng tôi, hãy chia sẻ ý kiến phản hồi hoặc báo cáo vấn đề:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Cuộn xuống mục Báo cáo vấn đề
5. Chọn chủ đề và chủ đề con
6. Nhấn vào Khác
7. Chọn Vẫn gặp vấn đề


Trang này có hữu ích không?