Các bước đầu tiên

Nếu bạn gặp vấn đề với ứng dụng TikTok, hãy thử thực hiện các bước xử lý sự cố sau đây. Trước khi làm theo các bước này, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng TikTok và hệ điều hành trên thiết bị.

Khởi động lại ứng dụng và thiết bị

Ở bước đầu tiên của quy trình xử lý sự cố, chúng tôi khuyến nghị khởi động lại ứng dụng và thiết bị của bạn.

Kiểm tra kết nối Internet

Dữ liệu hoặc tín hiệu Wi-Fi yếu cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên TikTok. Thử chuyển từ Wi-Fi sang dữ liệu di động để xác định xem vấn đề có liên quan đến khả năng kết nối hay không.

Xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng

Nếu khả năng kết nối internet không phải là vấn đề, hãy thử xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng.

Cách xóa bộ nhớ đệm:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Xóa bộ nhớ đệm.

Vẫn không hiệu quả?

Nếu bạn đã làm theo các bước trên nhưng vấn đề vẫn không được xử lý, hãy cho chúng tôi biết bằng cách báo cáo vấn đề.


Trang này có hữu ích không?