Báo cáo Vấn đề

Cách báo cáo vấn đề:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Báo cáo vấn đề và chọn một chủ đề.
4. Làm theo các bước trong ứng dụng để gửi vấn đề.
5. Nếu các bước được đề xuất không giúp giải quyết vấn đề, bạn có thể chọn "
Không" cho câu hỏi "Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?" và nhấp vào "Vẫn gặp vấn đề" để có thể liên hệ với chúng tôi cùng thông tin chi tiết hơn về vấn đề của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?