Tôi đã quên mật khẩu của mình

Cách yêu cầu trợ giúp đăng nhập:

1. Nhấn vào
Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Đi đến
Báo cáo vấn đề > Tài khoản và Hồ sơ > Đăng nhập.
5. Làm theo các bước trong ứng dụng để gửi vấn đề của bạn.


Trang này có hữu ích không?