Tôi đã quên mật khẩu của mình

Cách yêu cầu trợ giúp đăng nhập:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... để mở cài đặt.
3. Đi đến
Báo cáo vấn đề > Tài khoản và Hồ sơ > Đăng nhập.
4. Làm theo các bước trong ứng dụng để gửi vấn đề của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?