Tài khoản của tôi đã bị xâm nhập

Bạn lo lắng rằng tài khoản của mình đã bị xâm nhập?

Nếu bạn nhận thấy một trong các hành vi đáng ngờ sau đây, nghĩa là tài khoản của bạn có thể đã bị xâm nhập:
• Mật khẩu hoặc số điện thoại của tài khoản đã bị thay đổi.
• Tên người dùng hoặc biệt danh của tài khoản đã bị thay đổi.
• Các video đã bị xóa hoặc đăng tải khi bạn chưa cho phép.
• Các tin nhắn không phải do bạn soạn thảo được gửi đi từ tài khoản của bạn.

Cách bảo vệ tài khoản của bạn:

1. Đặt lại mật khẩu của bạn.
2. Liên kết số điện thoại của bạn.
3. Xóa các thiết bị đáng ngờ.

Cách đặt lại mật khẩu:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... để mở cài đặt.
3. Nhấn vào
Quản lý tài khoản.
4. Chọn
Mật khẩu.
5. Thay đổi mật khẩu của bạn.

Cách liên kết số điện thoại:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... để mở cài đặt.
3. Nhấn vào
Quản lý tài khoản.
4. Chọn
Số điện thoại.
5. Liên kết số điện thoại của bạn.

Cách xóa các thiết bị đáng ngờ:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... để mở cài đặt.
3. Nhấn vào
Bảo mật.
4. Chọn
Thiết bị của bạn.
5. Xóa thiết bị không mong muốn hoặc đáng ngờ.

Bài viết này có hữu ích không?