Sự cố với TikTok LIVE

Khả năng phát Live chỉ dành cho người dùng đáp ứng các yêu cầu trong Hướng dẫn Cộng đồng của chúng tôi dựa trên tuổi và khu vực.

Cách xử lý mọi sự cố với LIVE:

1. Nhấn vào
Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào
Báo cáo vấn đề > LIVE/Thanh toán/Phần thưởng.
5. Chọn chủ đề mô tả chính xác nhất sự cố hiện tại của bạn với LIVE.
6. Làm theo các bước trong ứng dụng để xử lý sự cố của bạn.Trang này có hữu ích không?