Reacties op TikTok LIVE

Ga naar een onderdeel


Over reacties op TikTok LIVEReacties beheren op TikTok LIVEReacties goedkeuren of verbergen op TikTok LIVE


Over reacties op TikTok LIVE


Als host op TikTok LIVE kun je bepalen of kijkers kunnen reageren tijdens een LIVE-video en kun je reacties filteren of beperken.

Als je host op TikTok LIVE, kun je:
• Reacties in- en uitschakelen.
• Onaardige of door de community gemarkeerde reacties filteren.
• Door de community gemarkeerde reacties tijdens een LIVE-video beoordelen. Jij of een van je moderators kunnen deze goedkeuren of permanent verbergen.
• Een automatisch bericht sturen in de LIVE-chat om kijkers te informeren dat je ervoor hebt gekozen om reacties te filteren.
• Reacties een bepaalde tijd dempen.
• Reacties blokkeren die je gekozen trefwoorden of zinsnedes bevatten.

Als kijker op TikTok LIVE:
• Gefilterde reacties, zoals onaardige of door de community gemarkeerde reacties, reacties die door de host geblokkeerde trefwoorden bevatten en reacties die zijn gedempt of geblokkeerd door de host of moderators worden niet weergegeven tijdens een LIVE-video.
• Reacties worden niet weergegeven als de host LIVE-reacties heeft uigeschakeld.
• Als je een reactie ziet waarvan je denkt dat die onze Communityrichtlijnen schendt, kun je die aan ons melden.
• Als je reacties plaatst die door anderen worden gemeld en die onze Communityrichtlijnen schenden, kunnen we de mogelijkheid om bepaalde acties uit te voeren op TikTok schorsen voor je account, waaronder de mogelijkheid om LIVE-reacties te plaatsen (gewoonlijk 24 tot 48 uur). Lees meer over wat er gebeurt met je TikTok-account als je content wordt gemarkeerd of gemeld.

Enkele dingen om te weten over door de community gemarkeerde reacties:
• Door de community gemarkeerde reacties op TikTok zijn reacties die de TikTok-community eerder heeft geblokkeerd, gedempt of gemeld omdat ze onaardig, spam of aanstootgevend zijn.
• Als je ervoor kiest om door de community gemarkeerde reacties te filteren, zijn deze reacties niet zichtbaar voor gebruikers tijden een LIVE-video en worden ze grijs of vaag weergegeven voor TikTok LIVE-hosts en moderators.


Reacties beheren op TikTok LIVE


Zo beheer je reacties op TikTok LIVE:
1. Tik voor of tijdens een LIVE-video op Instellingen aan de zijjkant.
2. Tik op Reacties en kies vervolgens je voorkeur voor de volgende instellingen:
   ༚  Reacties toestaan: schakel reacties in of uit voor kijkers tijdens een LIVE.
   ༚  Reacties filteren: schakel dit in voor het filteren van onaardige of door de community gemarkeerde reacties. Dat zijn reacties die andere gebruikers eerder hebben geblokkeerd, gedempt of gemeld omdat ze spam of aanstootgevend zijn. Gefilterde reacties worden niet weergegeven voor kijkers en ze zijn grijs of vaag voor hosts en moderators.
Je kunt er ook voor kiezen gefilterde reacties tijdens een LIVE te beoordelen en kijkers te laten weten dat je reactiefilters hebt ingeschakeld. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.
   ༚  Dempingsduur: selecteer dit om reacties te dempen. Je kunt ervoor kiezen reacties te dempen voor de gehele duur van een LIVE of voor een geselecteerde hoeveelheid tijd.
   ༚  Trefwoorden blokkeren: stel trefwoorden of zinsnedes in die je wilt blokkeren en verbergen in LIVE. Je kunt maximaal 200 trefwoorden of zinsnedes toevoegen. Reacties die geblokkeerde trefwoorden bevatten, worden voor niemand weergegeven tijdens LIVE.
Opmerking: je reactie-instellingen worden opgeslagen voor volgende LIVE-video's.


Reacties goedkeuren of verbergen op TikTok LIVE


Als je kiest voor door de community gemarkeerde reacties filteren en beoordelen tijdens LIVE, kunnen jij en je LIVE-moderators reacties goedkeuren of ze verborgen houden voor kijkers.

Zo beheer je gefilterde reacties:
1. Tik tijdens LIVE op de knop Filteren naast de reactie.
2. Kies om de reactie goed te keuren of gefilterd te houden.
Of,
1. Houd de gefilterde reactie ingedrukt.
2. Tik op Reactie toestaan om deze goed te keuren of op Annuleren om de reactie verborgen te houden voor kijkers.

Opmerking: je hebt ook de mogelijkheid om het account te dempen, blokkeren of melden.


Was dit nuttig?