Gửi Quà tặng trong buổi phát LIVE trên TikTok

Việc gửi Quà tặng trong buổi phát LIVE trên TikTok là cách để thể hiện cho nhà sáng tạo của buổi LIVE biết rằng bạn rất thích video của họ và ghi nhận tài năng sáng tạo cũng như tác phẩm của họ.

Lưu ý: Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc) thì mới có thể sử dụng Xu để gửi Quà tặng trong buổi LIVE.


Cách gửi Quà tặng trong buổi phát LIVE


1. Trong video LIVE, hãy nhấn vào nút Quà tặng ở phía dưới. Nếu bạn không nhìn thấy Quà tặng, nghĩa là nhà sáng tạo không thể nhận Quà tặng vào lúc này.
2. Chọn Quà tặng bạn muốn gửi.
3. Nếu bạn muốn nạp thêm Xu, hãy nhấn vào Nạp và làm theo hướng dẫn.
4. Phía dưới phần Quà tặng, nhấn vào Gửi.

Hiện tại, có một số quốc gia chưa đủ điều kiện để gửi Quà tặng. Tài khoản của Chính phủ, Chính trị gia và Đảng phái chính trị không đủ điều kiện để tham gia.


Trang này có hữu ích không?