Gửi Quà tặng trong buổi phát LIVE trên TikTok

Việc gửi Quà tặng trong buổi phát LIVE trên TikTok là cách để thể hiện cho nhà sáng tạo của buổi LIVE biết rằng bạn rất thích video của họ và ghi nhận tài năng sáng tạo cũng như tác phẩm của họ.


Cách gửi Quà tặng trong buổi phát LIVE


1. Trong video LIVE, hãy nhấn vào biểu tượng Quà tặng ở phía dưới.
2. Chọn Quà tặng bạn muốn gửi.
3. Nếu bạn muốn nạp thêm điểm, hãy nhấn vào Nạp điểm và làm theo hướng dẫn.
4. Phía dưới phần Quà tặng, nhấn vào Gửi.

Hãy nhớ rằng, để có thể gửi Quà tặng trong LIVE, bạn phải đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc và 20 tuổi ở Nhật Bản). Chỉ những video LIVE có biểu tượng Quà tặng trong mục Bình luận mới có thể nhận Quà tặng từ người xem.  

Hiện tại, có một số quốc gia chưa đủ điều kiện để dùng tính năng Quà tặng LIVE. Tài khoản doanh nghiệp không đủ điều kiện để tham gia.

Trang này có hữu ích không?