Chế độ đa khách mời trên TikTok LIVE

Truy cập nhanh một mục


Chế độ đa khách mời trên TikTok LIVE là gì? Cách để mời khách tham gia phiên LIVE của bạn trên TikTok Cách để quản lý cài đặt chế độ đa khách mời trên TikTok LIVE •. Cách để xóa khách mời khỏi phiên LIVE của bạn trên TikTok Cách để chấp nhận lời mời tham gia một phiên LIVE trên TikTok Cách để yêu cầu tham gia một phiên LIVE trên TikTok


Chế độ đa khách mời trên TikTok LIVE là gì?


Tính năng đa khách mời cho phép nhà sáng tạo tiếp đón khách mời trong video LIVE của mình. Người xem có thể gửi yêu cầu tham gia với tư cách khách hoặc nhà sáng tạo có thể mời khách với số lượng có hạn để kết nối qua chế độ video hoặc âm thanh. Sau đó, những người xem khác có thể gửi quà tặng cho nhà sáng tạo và khách mời trong video LIVE đó.


Cách để mời khách tham gia phiên LIVE của bạn trên TikTok


Để mời khách tham gia phiên LIVE của bạn trên TikTok:
1. Khi đang phát LIVE, hãy nhấn vào nút Đa khách mời ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Nhấn vào Mời và chọn nhà sáng tạo hoặc bạn bè khác tham gia với tư cách khách.
3. Nhấn vào Chấp nhận để phê duyệt yêu cầu tham gia phiên LIVE của bạn từ người xem hoặc bạn bè.


Cách để quản lý cài đặt chế độ đa khách mời trên TikTok LIVE


1. Khi đang phát LIVE, hãy nhấn vào nút Đa khách mời ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Nhấn vào nút Cài đặt. Tại đây, bạn có thể thay đổi quyền và bố cục sau đây cho phiên LIVE của mình:
   ༚  Bảng: Bố cục này sẽ liên tục hiển thị bạn trên màn hình chính. Chúng tôi đề xuất sử dụng bố cục này cho các video LIVE một-một hoặc trò chuyện qua âm thanh với khách.
   ༚  Lưới: Bố cục này sẽ giúp khách mời có cơ hội xuất hiện trên màn hình nhiều hơn. Chúng tôi đề xuất sử dụng bố cục này cho những màn biểu diễn tài năng hoặc chơi game.
   ༚  Bố cục cố định: Bố cục này sẽ giữ nguyên bất kể số lượng người tham gia. Trong trường hợp khác, bố cục sẽ tự động thay đổi cho phù hợp dựa trên số lượng người xem.


Cách để xóa khách mời khỏi phiên LIVE của bạn trên TikTok


Để xóa khách mời khỏi phiên LIVE của bạn trên TikTok:
1. Trên màn hình LIVE, nhấn vào nút X bên cạnh vị khách bạn muốn xóa.
2. Nhấn Ngắt ngay để xác nhận.
Hoặc,
1. Nhấn vào nút Đa khách mời ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Nhấn vào nút X bên cạnh vị khách bạn muốn xóa. Ngoài ra, bạn có thể vào hồ sơ của khách mời đó tại đây và nhấn vào nút Ngắt kết nối.


Cách để chấp nhận lời mời tham gia một phiên LIVE trên TikTok


Để chấp nhận lời mời tham gia một phiên LIVE trên TikTok:
1. Trên thông báo mời bạn tham gia phiên LIVE, nhấn vào Tham gia qua video hoặc Tham gia qua âm thanh để chấp nhận.
2. Điều chỉnh cài đặt video, điều này cho phép bạn thêm bộ lọc Làm đẹp, chọn Đạo cụ, và bật hoặc tắt camera và âm thanh. Chúng tôi sẽ bắt đầu ghi hình qua camera và ghi âm qua micrô của bạn, để từ đó, bạn có thể xem trước video và nghe trước âm thanh trước khi tham gia phiên LIVE.
3. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn vào Phát LIVE. Bạn sẽ tham gia phiên LIVE sau 5 giây.


Cách để yêu cầu tham gia một phiên LIVE trên TikTok


Để yêu cầu tham gia một phiên LIVE trên TikTok:
1. Trong một video LIVE, nhấn vào nút Đa khách mời, sau đó, nhấn vào Gửi yêu cầu.
2. Sau khi nhà sáng tạo chấp nhận yêu cầu, bạn sẽ được chuyển hướng tới cài đặt video, điều này cho phép bạn thêm bộ lọc Làm đẹp, chọn Đạo cụ, và bật hoặc tắt camera và âm thanh. Chúng tôi sẽ bắt đầu ghi hình qua camera và ghi âm qua micrô của bạn, để từ đó, bạn có thể xem trước video và nghe trước âm thanh trước khi tham gia phiên LIVE.
3. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn vào Phát LIVE. Bạn sẽ tham gia phiên LIVE sau 5 giây.

Lưu ý: Sau khi bạn chấp nhận lời mời tham gia phiên LIVE, chúng tôi sẽ kiểm tra quyền truy cập camera và micrô trên thiết bị của bạn nhằm đảm bảo rằng bạn có thể kết nối với phiên LIVE. Chúng tôi sẽ không ghi hình qua camera hoặc ghi âm qua micrô của bạn cho đến khi bạn vào cài đặt video LIVE để chắc chắn rằng bạn có thể xem trước video và nghe trước âm thanh trước khi tham gia phiên LIVE.


Trang này có hữu ích không?