TikTok LIVE là gì?

TikTok LIVE cho phép người dùng và nhà sáng tạo tương tác theo thời gian thực. Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên thì mới có thể phát LIVE, cũng như gửi và nhận Quà tặng trong video LIVE. Hãy nhớ tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồngĐiều khoản dịch vụ của TikTok để thúc đẩy môi trường thú vị, tích cực và an toàn trên TikTok.

Lưu ý: Tính năng LIVE và Quà tặng hiện không được cung cấp tại tất cả các khu vực.


Trang này có hữu ích không?