TikTok LIVE là gì?

TikTok LIVE cho phép người dùng và tác giả tương tác theo thời gian thực. Người dùng từ 16 tuổi trở lên có thể khởi chạy LIVE và người dùng từ 18 tuổi trở lên có thể gửi và nhận quà trong LIVE. Hãy nhớ tuân thủ Hướng dẫn Cộng đồng và Điều khoản Dịch vụ của TikTok để thúc đẩy môi trường thú vị, tích cực và an toàn trên TikTok.

Lưu ý: Các chức năng Live và Quà tặng chỉ được mở tại một số khu vực.

Trang này có hữu ích không?