Gửi Quà tặng đến một video TikTok

Bạn có thể gửi Quà tặng cho một video trên TikTok để thể hiện rằng bạn rất thích video của nhà sáng tạo và ghi nhận tài năng sáng tạo cũng như tác phẩm của họ.


Cách gửi Quà tặng cho một video trên TikTok


1. Trên video bạn đang xem, hãy nhấn vào Biểu tượng bình luận.
2. Bên cạnh mục Thêm bình luận..., nhấn vào biểu tượng Quà tặng.
3. Chọn Quà tặng bạn muốn gửi. Bạn có thể chọn từ quà tặng Cổ điển hoặc Cao cấp.
4. Nếu bạn muốn nạp thêm điểm, hãy nhấn vào Nạp điểm và thực hiện theo hướng dẫn.
5. Viết một bình luận và nhấn vào Gửi.

Để gửi Quà tặng cho một video trên TikTok, bạn phải đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc và 20 tuổi ở Nhật Bản). Chỉ những video có biểu tượng Quà tặng trong mục Bình luận mới có thể nhận Quà tặng từ người xem.

Hiện tại, có một số quốc gia chưa đủ điều kiện để gửi Quà tặng. Tài khoản doanh nghiệp không đủ điều kiện để tham gia.

Trang này có hữu ích không?