Gửi Quà tặng đến một video TikTok

Bạn có thể gửi Quà tặng cho một video trên TikTok để thể hiện rằng bạn rất thích video của nhà sáng tạo và ghi nhận tài năng sáng tạo cũng như nội dung của họ.

Lưu ý: Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc) thì mới có thể gửi Quà tặng.


Cách gửi Quà tặng cho một video trên TikTok


1. Trên video bạn đang xem, hãy nhấn vào nút Bình luận.
2. Nhấn vào nút Quà tặng kế bên Thêm bình luận. Nếu bạn không nhìn thấy Quà tặng, nghĩa là nhà sáng tạo không thể nhận Quà tặng vào lúc này.
3. Chọn Quà tặng bạn muốn gửi. Bạn có thể chọn từ quà tặng Cổ điển hoặc Cao cấp.
4. Nếu bạn muốn mua thêm Xu, hãy nhấn vào Nạp và làm theo hướng dẫn.
5. Viết bình luận và nhấn vào Gửi.

Hiện tại, có một số quốc gia không đủ điều kiện gửi Quà tặng. Chỉ Tài khoản cá nhân mới có thể tham gia.


Trang này có hữu ích không?