Chiến dịch TikTok LIVE

Chiến dịch TikTok LIVE là chương trình quảng bá các tính năng LIVE do TikTok cung cấp. Chúng tôi khuyến khích cả chủ phòng và người xem tham gia vào những chiến dịch này để sử dụng các tính năng LIVE. Những người chiến thắng trong chiến dịch LIVE có thể nhận được phần thưởng đặc biệt!

Chiến dịch LIVE thường bao gồm nhiều thành phần, chẳng hạn như nhiệm vụ của người dùng, bảng xếp hạng chiến dịch, v.v. Trong một chiến dịch LIVE có bao gồm bảng xếp hạng, bạn sẽ có tên trong bảng xếp hạng chiến dịch nếu bạn tham gia chiến dịch LIVE, bất kể bạn thiết đặt nút chuyển đổi xếp hạng ra sao trong cài đặt LIVE. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn được hiển thị trên bảng xếp hạng chiến dịch, bạn có thể lựa chọn không tham gia bằng cách nhấn nút "thoát" trên trang đích của chiến dịch LIVE.Trang này có hữu ích không?