Phát lại TikTok LIVE

Truy cập bản ghi video LIVE của bạn


Sau khi bạn kết thúc LIVE, bản ghi sẽ có sẵn trong Cài đặt và quyền riêng tư > Phát lại LIVE. Sau đó bạn có thể lựa chọn phát lại LIVE, tải về thiết bị của mình hoặc xóa bản ghi đó.


Tải về bản Phát lại LIVE


Cách tải bản LIVE về thiết bị của bạn:

1. Đi đến Cài đặt và quyền riêng tư > Phát lại LIVE
2. Nhấn vào Tải về


Xóa bản Phát lại LIVE


Cách xóa bản ghi LIVE:
1. Đi đến Cài đặt và quyền riêng tư > Phát lại LIVE
2. Nhấn vào biểu tượng thùng rác


Cách lưu bản Phát lại LIVE trên TikTok


Chúng tôi giữ bản ghi LIVE để bạn luôn có thể tải bản Phát lại LIVE về máy; đồng thời, để chúng tôi cải thiện, thúc đẩy và phát triển nền tảng; cá nhân hóa nội dung mà bạn nhận được; và ngăn chặn cũng như ứng phó với nội dung có khả năng gây hại trên nền tảng tuân theo Hướng dẫn Cộng đồng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách Quyền Riêng tư của chúng tôi.


Bản phát lại LIVE được cung cấp trong bao lâu


Bản phát lại LIVE được cung cấp trong 90 ngày và bạn có thể xóa bản này từ phần Phát lại LIVE bất kỳ lúc nào.

Trang này có hữu ích không?