Bình luận trên TikTok LIVE

Truy cập nhanh mục


Giới thiệu về bình luận trên TikTok LIVECách quản lý bình luận trên TikTok LIVECách phê duyệt hoặc ẩn bình luận trên TikTok LIVE


Giới thiệu về bình luận trên TikTok LIVE


Là chủ phòng trên TikTok LIVE, bạn có thể kiểm soát xem người xem có thể bình luận trong Video LIVE hay không, đồng thời có thể lọc hoặc hạn chế bình luận.

Nếu bạn phát TikTok LIVE, bạn có thể:
• Bật hoặc tắt tính năng bình luận.
• Lọc bỏ bình luận khiếm nhã hoặc bị cộng đồng gắn cờ.
• Xem xét các bình luận bị cộng đồng gắn cờ trong Video LIVE mà bạn hoặc người kiểm duyệt có thể phê duyệt hoặc ẩn vĩnh viễn.
• Gửi tin nhắn tự động trong cuộc trò chuyện LIVE để thông báo cho người xem biết rằng bạn đã chọn lọc bình luận.
• Tắt tiếng bình luận trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Chặn bình luận có chứa từ khóa hoặc cụm từ do bạn chọn.

Là người xem trên TikTok LIVE:
• Các bình luận đã lọc, như bình luận khiếm nhã hoặc bị cộng đồng gắn cờ, bình luận có chứa từ khóa do chủ phòng chặn, cũng như bình luận bị chủ phòng hoặc người kiểm duyệt tắt tiếng hoặc chặn sẽ không được hiển thị cho bạn trong suốt Video LIVE.
• Bình luận sẽ không được hiển thị cho bạn nếu chủ phòng tắt tính năng bình luận trong LIVE.
• Nếu bạn thấy một bình luận mà bạn cho rằng vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, vui lòng báo cáo cho chúng tôi.
• Nếu bình luận của bạn bị người khác báo cáo và vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ đình chỉ khả năng thực hiện một số hành động đối với tài khoản của bạn trên TikTok, bao gồm khả năng đăng bình luận trong LIVE (thường là từ 24 đến 48 giờ). Tìm hiểu thêm về điều sẽ xảy ra với tài khoản TikTok của bạn nếu nội dung của bạn bị gắn cờ hoặc bị báo cáo.

Một vài điều cần biết về bình luận bị cộng đồng gắn cờ:
• Bình luận bị cộng đồng gắn cờ trên TikTok là những bình luận bị Cộng đồng TikTok chặn, tắt tiếng hoặc báo cáo trước đó do mang tính chất khiếm nhã, gửi thư rác hoặc phản cảm.
• Nếu bạn chọn lọc bình luận bị cộng đồng gắn cờ, các bình luận này sẽ không hiển thị cho người xem trong Video LIVE và sẽ được tô xám hoặc làm mờ cho chủ phòng cũng như người kiểm duyệt TikTok LIVE.


Cách quản lý bình luận trên TikTok LIVE


Để quản lý bình luận trên TikTok LIVE:
1. Trước hoặc trong Video LIVE, nhấn vào Cài đặt ở bên cạnh màn hình.
2. Nhấn vào Bình luận, sau đó chọn theo ý bạn đối với các mục cài đặt sau đây:
  ༚ Cho phép bình luận: Bật hoặc tắt bình luận hiển thị cho người xem trong LIVE.
  ༚ Lọc bình luận: Bật tính năng này để lọc các bình luận khiếm nhã và bình luận bị cộng đồng gắn cờ mà người dùng khác đã chặn, tắt tiếng hoặc báo cáo trước đây do mang tính chất gửi thư rác hoặc phản cảm. Bình luận đã lọc sẽ không được hiển thị cho người xem và sẽ được tô xám hoặc làm mờ cho chủ phòng cũng như người kiểm duyệt.
Bạn cũng có thể chọn xem lại bình luận đã lọc trong LIVE và báo cho người xem biết là bạn đã bật bộ lọc bình luận. Theo mặc định, hệ thống sẽ tắt cài đặt này.
  ༚ Thời gian tắt tiếng: Chọn để tắt tiếng bình luận. Bạn có thể chọn tắt tiếng bình luận trong toàn bộ thời gian phát LIVE hoặc trong khoảng thời gian cụ thể.
  ༚ Chặn từ khóa: Thiết lập từ khóa hoặc cụm từ bạn muốn chặn hoặc ẩn khỏi LIVE. Bạn có thể thêm tối đa 200 từ khóa hoặc cụm từ. Bình luận có chứa từ khóa bị chặn sẽ không được hiển thị cho bất cứ ai trong LIVE.
Lưu ý: Cài đặt bình luận của bạn sẽ được lưu cho tất cả Video LIVE sau này.


Cách phê duyệt hoặc ẩn bình luận trên TikTok LIVE


Nếu chọn lọc và xem lại bình luận bị cộng đồng gắn cờ trong LIVE, bạn và người kiểm duyệt LIVE sẽ có khả năng phê duyệt bình luận hoặc ẩn bình luận để không hiển thị cho người xem.

Để quản lý bình luận đã lọc:
1. Trong suốt phiên LIVE, nhấn vào nút bộ lọc kế bên bình luận.
2. Chọn để phê duyệt hoặc tiếp tục lọc bình luận.
Hoặc,
1. Nhấn và giữ bình luận đã lọc.
2. Nhấn vào Cho phép bình luận để phê duyệt hoặc Hủy để tiếp tục ẩn bình luận và không hiển thị cho người xem.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn tắt tiếng, chặn hoặc báo cáo tài khoản.


Trang này có hữu ích không?