Quà tặng LIVE trên TikTok

Nếu hoạt động trên tài khoản của bạn, Quà tặng LIVE là tính năng cho phép người xem tương tác với video TikTok của bạn và thể hiện sự tán dương đối với nội dung của bạn. Quà tặng LIVE là cách để bạn sưu tầm Kim cương từ TikTok. Sau đó, bạn có thể quy đổi Kim cương sang tiền trên TikTok.

Để đủ điều kiện sưu tầm Kim cương thông qua Quà tặng LIVE, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu:
•  Bạn phải tham gia chương trình Creator Next. Hãy tìm hiểu thêm về Creator Next và cách tham gia.
•  Tính năng Quà tặng LIVE phải có sẵn ở địa điểm của bạn (tính năng này hiện chưa dùng được ở tất cả mọi địa điểm).
•  Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc và 20 tuổi ở Nhật Bản).
•  Bạn cần có ít nhất 1000 follower và tài khoản của bạn phải đủ ít nhất 30 ngày tuổi.
•  Tài khoản của bạn phải có danh tiếng tốt, nghĩa là phải tuân thủ Hướng dẫn cộng đồng và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Lưu ý: Việc gửi Quà tặng trong video LIVE phải tuân thủ Chính sách quà tặng ảo của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về Quà tặng LIVE trên Cổng thông tin dành cho nhà sáng tạo của chúng tôi.

 

Thiết lập và quản lý Quà tặng TikTok LIVE


Cách thiết lập Quà tặng LIVE trên TikTok:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt của bạn.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo, rồi nhấn vào Quà tặng LIVE và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tìm hiểu thêm về cách gửi Quà tặng trong buổi phát LIVE trên TikTok.


Trang này có hữu ích không?