Quà tặng

Những người dùng TikTok đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc hoặc 20 tuổi ở Nhật Bản) có thể gửi Quà tặng ảo cho các video trên bảng tin Dành cho bạn và cho các video LIVE để thể hiện rằng họ rất cảm kích các nhà sáng tạo mà họ yêu thích. Khi bạn gửi Quà tặng, giá trị tính bằng Điểm của Quà tặng này sẽ được trừ vào số dư tài khoản của bạn (có giải thích chi tiết hơn trong Chính sách quà tặng ảo).

Các giao dịch mua Điểm có thể được thực hiện qua App Store hoặc Google Play, trong trường hợp này, bạn có thể quản lý các cài đặt mua trong ứng dụng trực tiếp thông qua cửa hàng ứng dụng tương ứng, hoặc thông qua trang web của TikTok (nếu có sẵn ở quốc gia của bạn).

Giao dịch mua Điểm và gửi Quà tặng cho video phải tuân thủ Chính sách quà tặng ảo của chúng tôi.

Trang này có hữu ích không?