Quà tặng

Truy cập nhanh mục


Quà tặng trên TikTok là gì?  •  Cách hoạt động của Quà tặng trên TikTok  •  Cách mua Xu trên TikTok


Quà tặng trên TikTok là gì?


Quà tặng là những món quà ảo bạn có thể tặng để thể hiện sự trân trọng của bạn đối với những nhà sáng tạo bạn thích trên TikTok. Bạn có thể gửi Quà tặng cho các video trên bảng tin Dành cho bạn và video LIVE.

Lưu ý: Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc) thì mới có thể gửi Quà tặng.


Cách hoạt động của Quà tặng trên TikTok


Để gửi Quà tặng, bạn cần mua Xu. Khi bạn gửi Quà tặng, giá trị tính bằng Xu của Quà tặng này sẽ được trừ vào số dư tài khoản của bạn. Chi phí Quà tặng sẽ phụ thuộc vào từng món Quà tặng. Số lượng Xu cần thiết sẽ được hiển thị bên dưới mỗi Quà tặng, vì vậy hãy lưu ý trước khi bạn gửi Quà tặng.

Tìm hiểu thêm về cách gửi Quà tặng cho video trên TikTok và cách gửi Quà tặng trong buổi LIVE trên TikTok..


Cách mua Xu trong trên TikTok


Bạn có thể mua hoặc nạp Xu qua App Store hoặc Google Play. Bạn có thể quản lý cài đặt mua Xu trực tiếp qua cửa hàng ứng dụng tương ứng hoặc trên trang web TikTok.

Lưu ý: Quà tặng và Xu hiện không được cung cấp tại tất cả các khu vực.

Để nạp Xu từ tài khoản TikTok của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư, rồi nhấn vào Số dư.
3. Nhấn vào Nạp và chọn gói Xu bạn muốn mua.
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất mua qua cửa hàng ứng dụng tương ứng.

Để nạp Xu từ video TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào nút Bình luận trên video.
2. Nhấn vào nút Quà tặng trong thanh bình luận. Nếu bạn không nhìn thấy Quà tặng, nghĩa là nhà sáng tạo không thể nhận Quà tặng vào lúc này.
3. Nhấn vào Nạp và chọn gói Xu bạn muốn mua.
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất mua qua cửa hàng ứng dụng tương ứng.

Việc mua Xu và gửi Quà tặng cho video phải tuân thủ Chính sách quà tặng ảo của chúng tôi.Trang này có hữu ích không?