Sự kiện LIVE của TikTok

Lựa chọn nội dung


Sự kiện LIVE của TikTok  •  Cách đăng ký sự kiện  •  Chia sẻ một sự kiện  •  Thêm một sự kiện vào lịch của bạn •  Báo cáo một sự kiện

Sự kiện LIVE của TikTok


Sự kiện LIVE cho phép các nhà sáng tạo thông báo trước cho khán giả của mình về thời gian họ sẽ LIVE để người xem có thể khám phá, đăng ký và nhận thông báo về buổi phát LIVE sắp diễn ra.

Cách đăng ký sự kiện


Cách đăng ký một sự kiện:

1. Đi đến trang hồ sơ của nhà sáng tạo.
2. Nhấn vào sự kiện LIVE sắp diễn ra (bên dưới tiểu sử của nhà sáng tạo).
3. Chọn sự kiện mà bạn quan tâm.
4. Nhấn vào Đăng ký.

Chia sẻ một sự kiện


Cách chia sẻ một sự kiện:

1. Chọn sự kiện.
2. Nhấn nút Chia sẻ (mũi tên ở góc trên cùng bên phải).
3. Chọn người bạn muốn chia sẻ sự kiện.

Thêm một sự kiện vào lịch của bạn


Cách thêm một sự kiện vào lịch của bạn:

1. Chọn sự kiện.
2. Nhấn nút Chia sẻ (mũi tên ở góc trên cùng bên phải).
3. Chọn Thêm vào lịch.

Báo cáo một sự kiện


Cách báo cáo một sự kiện:

1. Chọn sự kiện.
2. Nhấn nút Chia sẻ (mũi tên ở góc trên cùng bên phải).
3. Chọn Báo cáo.
4. Chọn một lý do và làm theo các bước để báo cáo sự kiện.

Trang này có hữu ích không?