בית

נגישות

עבור לקטע

כיתובים אוטומטיים   •  תדבור  •  רגישות לאור  •  תמונות ממוזערות מונפשות 

כיתובים אוטומטיים


הוספת כיתובים אוטומטיים לסרטונים שלך


לשימוש בכיתובים אוטומטיים בעת יצירת סרטון:
1. הקש על + שבתחתית המסך כדי ליצור סרטון.
2. הקלט או העלה סרטון, ואז עבור למסך העריכה.
3. הקש על כיתובים שבצד הימני של המסך.
4. אם אתה משתמש בכיתובים אוטומטיים בפעם הראשונה, הפעל את התכונה על ידי מתן הסכמה לשימוש בתכונה.
5. תדבור הסרטון שלך יתומלל באופן אוטומטי לטקסט.
6. לאחר יצירת הכיתובים, ניתן יהיה להשמיע ולערוך כל שורת טקסט לפני ההקשה על בוצע.
7. בעת הפרסום באפשרותך לשמור את הסרטון במכשירך עם כיתובים או בלעדיהם.


תדבור


הוספת תדבור לסרטונים שלך


לשימוש בתדבור בעת יצירת סרטון:
1. הקש על +, בתחתית המסך, כדי ליצור סרטון.
2. הקלט או העלה סרטון, ואז עבור למסך העריכה.
3. הקש על טקסט, בתחתית המסך, ואז הקלד את הטקסט שברצונך להוסיף לסרטון שלך.
4. הקש על שורת הטקסט שברצונך לקרוא בקול רם, ואז בחר בתדבור.


רגישות לאור

מתג דו-קוטבי ואזהרת אפילפסיה פוטוסנסיטיבית


המתג ואזהרת האפילפסיה שנגרמת מרגישות לאור נועדו להגן על אנשים שייתכן שהם רגישים לחלק מהאפקטים היצירתיים של TikTok. ניתן לבחור לסנן סרטונים המכילים אפקטי TikTok שעלולים לגרום לרגישות ראייה.

לביטול הסכמתך לתצוגת סרטונים כאלה בפיד ״עבורך״ או ״במעקב״:
1. תוצג האזהרה הבאה: ״הסרטון מכיל הבזקי אור שעלולים לגרום להתקפים בקרב אנשים בעלי רגישות ראייה. אם תדלג/י על סרטון זה, אנו נסיר את הסרטונים הכוללים אפקטים של אור.״
2. בחר צפה בסרטון כדי להמשיך לראות סרטונים עם אפקטים כאלה או בחר דלג על הכל לביטול הסכמתך.

לניהול התכונה מתוך ״הגדרות ופרטיות״:
1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. गोपनीयता और सेटिंग पर टैप करें।
4. עבור אל נגישות.
5. הפעל או השבת את האפשרות הסר סרטונים עם אפקטים של אור.


תמונות ממוזערות מונפשות


ניהול תמונות ממוזערות מונפשות


בהתאם לצרכי הנגישות או להעדפות החזותיות שלך, תמונות ממוזערות של סרטונים יכולות להיות מונפשות או סטטיות.
הפעלה או השבתה של תמונות ממוזערות מונפשות:
1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. गोपनीयता और सेटिंग पर टैप करें।
4. עבור אל נגישות.
5. הפעל או השבת את האפשרות תמונה ממוזערת מונפשת.


האם זה עזר לך?