בית

הסרת עוקבים

כדי להסיר מישהו מרשימת העוקבים שלך:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. בפרופיל שלך יש להקיש על עוקבים.
3. יש להקיש על סמל 3 הנקודות ליד העוקבים שברצונך להסיר.
4. בחר הסר את העוקב הזה.

כדי להסיר עוקב ישירות מעמוד הפרופיל שלו:

1. ניתן למצוא את הפרופיל שלהם על ידי הקשה על עוקבים בפרופיל שלך.
2. בפרופיל שלהם יש להקיש על סמל 3 הנקודות בפינה הימנית העליונה.
3. בחר הסר את העוקב הזה.

האם זה עזר לך?