בית

הודעות ישירות

הודעות ישירות


הודעות ישירות הן הודעות פרטיות שניתן לשלוח לחברים ולאנשים שאתה עוקב אחריהם.

כדי לשלוח הודעה ישירה למשתמש:

1. עבור לפרופיל של המשתמש.
2. הקש על
הודעה.
3. התחל לשלוח הודעה!

לשליחת סרטונים לחברים באמצעות הודעה ישירה:

1. הקש על
שתף בסרטון שברצונך לשלוח.
2. הקש על
הודעה ובחר את החבר או החברים שברצונך לשלוח להם הודעה.
3. לחץ על
שלח.

כחלק מהמחויבות שלנו לשיפור הבטיחות ב-TikTok, אנו מציגים מגבלות חדשות בנוגע למי יכול להשתמש בתכונת ההודעות הישירות שלנו. רק משתמשים שכבר מלאו להם 16 שנים או יותר רשאים לשלוח ולקבל הודעות ישירות. משתמשים שלא עומדים בדרישות הגיל לשימוש בהודעות ישירות, לא יוכלו עוד לגשת לתכונה זו.

הערה: עליך לעקוב אחר משתמש כדי שתוכל לשלוח לו הודעות ישירות, וכן שליחת הודעות חייבת להיות מופעלת ב״פרטיות ואבטחה״.הגדרות הודעות ישירות


כדי לשנות את הגדרות ההודעות הישירות:

1. עבור אל
אני.
2.
הקש על ... , שנמצא בפינה השמאלית העליונה.
3. בחר
פרטיות ואבטחה מי יכול לשלוח לי הודעות ישירות.
4. בחר
כולם, חברים או אף אחד.

האם זה עזר לך?