בית

מציאת חברים מתוך אנשי הקשר שלך

כדי למצוא חברים מתוך רשימת אנשי הקשר שלך:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. הקש על מצא  חברים , שנמצא בפינה הימנית העליונה.
3. הקש על מצא אנשי קשר.
4. אפשר ל-TikTok לגשת לאנשי הקשר שלך.
5. מצא חברים!

כדי לנטרל את סנכרון אנשי הקשר:

1. מקישים על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. מקישים על סמל תפריט 3 השורות בצד הימני העליון כדי לעבור להגדרות.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על פרטיות ואז על סנכרון אנשי קשר וחברים ב-Facebook.
5. מקישים על סמל המתג הדו-קוטבי שנמצא ליד סנכרון אנשי קשר באפשרותך גם להסיר נתונים שסונכרנו קודם לכן.
5. מקישים על סמל המתג הדו-קוטבי שנמצא ליד סנכרון אנשי קשר כדי להפעיל או לנטרל את ההגדרה.


האם זה עזר לך?