בית

כלי צילום

עבור לחלק מסוים

הפוך
  •  מהירות  •  אורך הסרטון  •  שעון עצר  •  פלאש  •  זום

הפוך


כדי לשנות את כיוון המצלמה בזמן הההקלטה:

1. הקש על החלף שבפינה השמאלית העליונה של מסך המצלמה.
2. המצלמה תשתנה למצלמה הקדמית או האחורית.


מהירות


כדי להגדיר או להתאים את המהירות בזמן ההקלטה:

1. הקש על מהירות שבפינה השמאלית העליונה של מסך המצלמה.
2. מצא את אפשרויות המהירות מעל לחצן ההקלטה האדום.
3. הגדר את המהירות הרצויה.


הערה: מהירות 0.3x ו-0.5x יאטו את הסרטון, 1x היא מהירות הצילום הרגילה, ו-2x ו-3x יאיצו את הסרטון.


אורך הסרטון


סרטוני ה-TikTok שלך יכולים להיות באורכים שונים:
• סרטונים שאתה יוצר ב-TikTok יכולים להיות באורך עד 60 שניות.
• סרטונים שאתה מעלה יכולים להיות באורך עד 3 דקות.
עבור סרטונים שהוקלטו באפליקציית TikTok שלך:
1. הקש על ״+״ שבתחתית.
2. בחר 15 שניות או 60 שניות בתחתית.
   • אם תבחר ב-15 שניות, הסרטון שלך יפסיק את ההקלטה באופן אוטומטי לאחר 15 שניות.
   • אם תבחר ב-60 שניות, תוכל להפסיק את ההקלטה בכל רגע או שהסרטון שלך יפסיק את ההקלטה באופן אוטומטי לאחר 60 שניות.
3. הקש על הכפתור האדום כדי להתחיל או לעצור את ההקלטה, ואז הקש על סימן האישור.
4. הקש על התאם קליפים בצד ימין למעלה.
5. החלק את הפס האדום שמאלה או ימינה להגדרת משך הזמן הדרוש לסרטון שלך.
הערה: אם תבחר סאונד לפני תחילת ההקלטה או העלאת הסרטון שלך, אורך הסרטון יוגדר לפי אורך הסאונד.

עבור סרטונים שאתה מעלה:
באפליקציית Android או iPhone
1. הקש על ״+״ שבתחתית כדי ליצור סרטון.
2. הקש על העלה שבתחתית.
3. בחר את הסרטון שברצונך להעלות, ואז הקש על הבא.
4. החלק את הפס האדום שמאלה או ימינה להגדרת משך הזמן הדרוש לסרטון שלך.

במחשב שלך
1. לחץ על [סמל הענן] שנמצא למעלה מימין.
2. לחץ על בחר סרטון להעלאה.
3. בחר את הסרטון שברצונך להעלות.
כשתעלה סרטון מהמחשב שלך, הוא יועלה במלואו. כדי לשנות את אורך הסרטון, העלה את הסרטון שלך מאפליקציית Android או iPhone.

כמה תכונות אינן זמינות כרגע עבור סרטונים שאורכם עולה על 60 שניות:
• דואט
• חיבור סרטונים
הערה: סרטונים שאורכם עולה על 60 שניות אינם יכולים לכלול תוכן של מישהו אחר.


שעון עצר


השתמש בשעון העצר כדי להקליט סרטונים מבלי לללחוץ על לחצן ההקלטה.

כדי להקליט באמצעות שעון העצר:

1. הקש על שעון העצר , שנמצא בפאנל השמאלי.
2. בחר את משך הסרטון המועדף עליך על ידי סימון נקודת העצירה.
3. הקש על התחל ספירה לאחור. האפליקציה תספור לאחור ואז תתחיל להקליט. הפסק להקליט בכל עת על ידי הקשה על כפתור ההקלטה.


פלאש


כדי להפעיל פלאש בזמן ההקלטה:

1. הקש על +, בתחתית המסך כדי ליצור סרטון.
2. הקש על פלאש כדי להדליק את האור והקש שוב כדי לכבות אותו.

הערה: תכונה זו זמינה רק כאשר אתה משתמש במצלמה האחורית שלך (לא במצב צילום סלפי).


זום


כדי לבצע הצרה או הרחבה בזמן ההקלטה:

1. לחץ לחיצה ארוכה על מסך המצלמה.
2. החזק והזז את האצבע בכיוון אחד כדי לבצע הרחבה.
3. החזק והחזר את האצבע למיקום המקורי כדי לבצע הצרה.

דרך נוספת לבצע זום:

1. פתח את מסך המצלמה על ידי הקשה על +.
2. הצמד או הפרד את האצבעות שלך כדי לבצע הצרה או הרחבה.

האם זה עזר לך?