בית

אפקטים

עבור לקטע

אפקטים
  •  מסננים  •  הוספת אפקטים לאחר ההקלטה

אפקטים


אפקטים משמשים להתאמה אישית ולהוספת פרטים לסרטוני TikTok. ניתן להוסיף אפקטים גם לפני וגם אחרי הקלטת הסרטון, אולם חלק מהאפקטים זמינים רק לפני ההקלטה ואחרים זמינים רק אחריה.

כדי לצלם עם אפקט:

1. הקש על אפקטים , שנמצא מימין לכפתור הההקלטה האדום במסך המצלמה.
2. עיין בקטגוריות השונות והקש על אפקט כלשהו.
3. צפה בתצוגה המקדימה של האפקטים ובצע בחירה.
4. הקש על מסך ההקלטה והתחל ליצור את הסרטון שלך!

הוספת אפקטים למועדפים שלך תאפשר לך למצוא אותם מאוחר יותר.

כדי להוסיף אפקט למועדפים שלך:

1. בחר את האפקט שברצונך להוסיף למועדפים.
2. ברגע שהוא יופיע על המסך שלך, לחץ על מדבקה.
3. כעת האפקט יופיע במועדפים שלך.

כדי להסיר אפקט מהמועדפים, עבור לאפקט ולחץ על מדבקה.


מסננים


כדי להוסיף מסנן לסרטון שלך:

1. הקש על מסננים שנמצא בצד השמאלי של המסך.
2. בחר מסנן שבו תרצה להשתמש.

בחר ניהול כדי לבחור אילו מסננים תרצה שיופיעו באפליקציה.


הוספת אפקטים לאחר ההקלטה


כדי להוסיף טקסט לאחר ההקלטה:

1. הקש על טקסט , אשר נמצא בתחתית מסך העריכה.
2. בחר את הגופן הרצוי והתאם אישית את צבע הטקסט והרקע שלך.
3. הקש על בוצע.
4. הקש וגרור את הטקסט כדי להעבירו למקום הרצוי בסרטון שלך.

כדי לשנות את גודל הטקסט:

1. הצמד את האצבעות או בצע הצרה על הטקסט.
2. כוונן לקבלת טקסט בגודל הרצוי.

כדי להוסיף מדבקה או אמוג׳י:

1. הקש על מדבקות אשר נמצא בתחתית מסך העריכה.
2. בחר בכרטיסייה מדבקות או אמוג'ים או חפש תמונות GIFs מונפשות.
3. הקש כדי לבצע את בחירתך וגרור את האנימציה למקום הרצוי בסרטון שלך.

הערה: ניתן להוסיף מספר טקסטים ומדבקות לסרטון אחד.

כדי למחוק טקסט או מדבקות:

1. לחץ לחיצה ארוכה על הטקסט או המדבקה שברצונך למחוק והעבר אותם לראש הסרטון.
2. יופיע מחיקה.
3. העבר את הטקסט או המדבקה אל הסמל עד שהוא יהפוך לאדום.  הפריט יימחק.

האם זה עזר לך?