בית

עריכה, פרסום ומחיקה

עבור לקטע

הוספת אפקטים לאחר ההקלטה
  •  הוספת קאבר לסרטון  •  שמירת טיוטה  •  מחיקת סרטון

הוספת אפקטים לאחר ההקלטה


כדי להוסיף טקסט לאחר ההקלטה:

1. הקש על טקסט , אשר נמצא בתחתית מסך העריכה.
2. בחר את הגופן הרצוי והתאם אישית את צבע הטקסט והרקע שלך.
3. הקש על בוצע.
4. הקש וגרור את הטקסט כדי להעבירו למקום הרצוי בסרטון שלך.

כדי לשנות את גודל הטקסט:

1. הצמד את האצבעות או בצע הצרה על הטקסט.
2. כוונן לקבלת טקסט בגודל הרצוי.

כדי להוסיף מדבקה או אמוג׳י:

1. הקש על מדבקות אשר נמצא בתחתית מסך העריכה.
2.
בחר בכרטיסייה מדבקות או אמוג'ים או חפש תמונות GIFs מונפשות.
3. הקש כדי לבצע את בחירתך וגרור את האנימציה למקום הרצוי בסרטון שלך.

הערה: ניתן להוסיף מספר טקסטים ומדבקות לסרטון אחד.

כדי למחוק טקסט או מדבקות:

1. לחץ לחיצה ארוכה על הטקסט או המדבקה שברצונך למחוק והעבר אותם לראש הסרטון.
2. יופיע מחיקה .
3. העבר את הטקסט או המדבקה אל הסמל עד שהוא יהפוך לאדום. הפריט יימחק.


הוספת קאבר לסרטון


קאבר הסרטון - תמונה ממוזערת שאנשים רואים בעת הדפדוף בין סרטונים ב-TikTok. לפני פרסום סרטון חדש, ניתן לבחור עבורו קאבר.

כדי לבחור קאבר לסרטון שלך:

1. בדף הפרסום, הקש על בחר קאבר בתמונה הממוזערת של הסרטון.
2. גרור ומקם את המסגרת הורודה בכל מקום בסרטון.
3. הקש על שמור שנמצא בפינה השמאלית העליונה.


שמירת טיוטה


כדי לשמור טיוטה:

1. הקלט וערוך את הסרטון שלך.
2. הקש על טיוטות מדף הפרסום.

הערה: הסרטון יישמר בתיקיית הטיוטות שבפרופיל שלך. רק אתה יכול לראות את סרטוני הטיוטה לפני פרסומם.

טיוטות נשמרות באופן מקומי בלבד וניתן להסירן מהסיבות הבאות:

1. אפליקציית TikTok הוסרה והותקנה מחדש במכשיר.
2. החשבון הועבר או למכשיר אחר.

לא ניתן לשתף או להעביר טיוטות בין חשבונות שונים.


מחיקת סרטון


כדי למחוק סרטון:

1. צפה בסרטון שברצונך למחוק.
2. נא להקיש על סמל 3 הנקודות מימין לסרטון.
3. בחר מחק.

האם זה עזר לך?