בית

תגובות

מעבר לסעיף


אודות תגובות ב-TikTok  •  כיצד מגיבים לסרטון  •  כיצד מפעילים מסנני תגובות עבור סרטוני ה-TikTok שלך  •  ניהול הגדרות הפרטיות של התגובות עבור כל הסרטונים שלך  •  ניהול הגדרות הפרטיות של תגובות עבור אחד מהסרטונים שלך  •  מחיקת תגובה


אודות תגובות ב-TikTok


באפשרותך להרשות לאנשים להגיב לסרטונים שלך. זו דרך ליצור מעורבות עם אנשים אחרים ולבנות קשרים עם קהילת TikTok.

באפשרותך לבחור מי יכול להגיב לסרטונים שלך בהגדרות
בהגדרות הפרטיות של חשבונך, אפשר לבחור מי יכול להגיב לסרטונים שלך:
•  כולם (רק בחשבונות ציבוריים): בחירה באפשרות כולם בעוד שתכונת התגובות שלך מופעלת, מאפשרת לכל אחד להגיב לסרטון שלך.
•  עוקבים (רק בחשבונות פרטיים): בחירה באפשרות עוקבים בעוד שתכונת התגובות מופעלת, מאפשרת רק לאנשים שעוקבים אחריך/ייך ב-TikTok להגיב לסרטונים שלך.
•  העוקבים שלך שאת/ה עוקב/ת אחריהם בחזרה: בחירה באפשרות העוקבים שלך שאת/ה עוקב/ת אחריהם בחזרה בעוד שתכונת התגובות מופעלת, תאפשר רק לחברים שלך להגיב לסרטון שלך. חברים הם אנשים ב-TikTok שאת/ה עוקב/ת אחריהם ושהם עוקבים אחריך/ייך בחזרה.
•  אף אחד: אם תבחר/י באפשרות אף אחד, התגובות יושבתו בבת אחת עבור כל הסרטונים הקיימים שלך בהגדרות הפרטיות. משמעות הדבר היא שאינך צריך/ה לעבור לכל סרטון בנפרד כדי להשבית את התגובות.


אפשר להפעיל או להשבית את התגובות עבור כל אחד מהסרטונים שלך


באפשרותך להפעיל או להשבית את התגובות לפני פרסום סרטון או עבור סרטון קיים:
•  אם התגובות מופעלות: הקבוצה שנבחרה עבור כל הסרטונים שלך בהגדרה מי יכול להגיב לסרטון שלך תוכל להגיב לסרטון הזה. לדוגמה, במקרה שבחרת לאפשר רק לחברים שלך להגיב לכל הסרטונים שלך, אם יופעלו תגובות עבור סרטון בודד, רק החברים שלך יוכלו להגיב לסרטון שלך.
•  אם התגובות יושבתו: אף אחד לא יוכל להגיב לסרטון שלך.

דיווח על תגובות
TikTok כל הזמן פועלת למען שמירה על קהילה בטוחה, חיובית וידידותית. כיצד לדווח על תגובות שלדעתך נוגדות להנחיות הקהילה שלנו, וכיצד לחסום חשבונות אחרים כדי שהם לא יוכלו להגיב לסרטון שלך. חשוב לזכור שאם חשבון נחסם, בעל החשבון לא יוכל לצפות בסרטונים שלך או ליצור איתך מעורבות דרך הודעות ישירות, תגובות, מעקבים או לייקים.

אם טרם מלאו לך 18 שנים:
נא לעיין בהגדרות הפרטיות והאבטחה עבור משתמשים מתחת לגיל 18 לקבלת פרטים נוספים על הגדרות התגובות שלך.

כיצד מגיבים לסרטון TikTok
כדי להגיב לסרטון:
1. עוברים לסרטון שעליו רוצים להגיב.
2. מקישים על כפתור התגובות שנמצא בצדו של הסרטון
3. מקישים על הוספת תגובה, ומזינים את תגובתך.
4. מקישים על שליחה.

אם תגובה כלשהי עשויה להיחשב כבלתי הולמת, ייתכן שתופיע בקשה לשקול מחדש את פרסומה. חשוב לזכור שתגובות בלתי הולמות עשויות להיות מוסרות.


כיצד מפעילים מסנני תגובות עבור סרטוני ה-TikTok שלך


כדי לסנן את כל התגובות בסרטונים שלך:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על הכפתור תפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת למסנני תגובות, מפעילים או משביתים את ההגדרה לסנן את כל התגובות.

אם תפעיל/י את האפשרות לסנן את כל התגובות, התגובות בסרטונים שלך יוסתרו, אלא אם כן תאשר/י אותן.

לסינון תגובות פוגעניות וספאם:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על הכפתור תפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות
4. מקישים על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת למסנני תגובות, מפעילים או משביתים את ההגדרה סינון תגובות פוגעניות וספאם.

לסינון תגובות עם מילות מפתח:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על הכפתור תפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת למסנני תגובות, מפעילים או משביתים את ההגדרה סינון מילות מפתח.
6. מקישים על הוספת מילות מפתח ומזינים מילות מפתח לסינון. תגובות לסרטונים שלך המכילות את מילות המפתח האלה יוסתרו, אלא אם כן תאשר/י אותן.

לבדיקת התגובות המסוננות שלך:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על הכפתור תפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת לניהול תגובות, מקישים על בדיקת תגובות מסוננות.
6. מקישים על אישור או על מחיקה מתחת לתגובה שרוצים לבדוק.

חשוב לזכור שבדיוק כפי שביכולתך להשתמש בכלים האלה כדי למחוק תגובות מסוימות מהסרטונים שלך, משתמשים אחרים עשויים למחוק תגובות שפרסמת בסרטונים שלהם.


ניהול הגדרות הפרטיות של התגובות עבור כל סרטוני ה-TikTok שלך


כדי לבחור מי יוכל להגיב לסרטונים שלך:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על הכפתור תפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת למי יכול להגיב לסרטונים שלך, בוחרים למי לאפשר להגיב.


ניהול הגדרות הפרטיות של התגובות עבור אחד מסרטוני ה-TikTok שלך


לפני פרסום סרטון:
בשלב האחרון לפני פרסום הסרטון, באפשרותך לבחור אם ברצונך שאנשים אחרים יגיבו לסרטון הזה.
1. באפליקציית TikTok, יוצרים את הסרטון שלך.
2. בדף הפוסט מפעילים או משביתים את ההגדרה לאפשר תגובות.

עבור סרטון קיים:
1. באפליקציית TikTok עוברים לסרטון שרוצים לעדכן. ניתן למצוא את הסרטונים שלך בפרופיל שלך.
2. מקישים על הכפתור אפשרויות נוספות בצדו של הסרטון.
3. מקישים על הגדרות פרטיות שבתחתית. ייתכן שיהיה צורך להחליק שמאלה.
4. מפעילים או משביתים את ההגדרה לאפשר תגובות.


כיצד מוחקים תגובה


כדי למחוק תגובה שפרסמת או שפורסמה לסרטון שלך:
1. באפליקציית TikTok מקישים על כפתור התגובות שנמצא בצדו של הסרטון.
2. לוחצים לחיצה ממושכת על התגובה שרוצים למחוק.
3. מקישים על מחיקה.

למחיקת תגובות מרובות מהסרטון שלך:
1. באפליקציית TikTok מקישים על כפתור התגובות שנמצא בצדו של הסרטון.
2. מקישים על הכפתור מסננים שלמעלה.
3. בוחרים בתגובות שרוצים למחוק. ניתן לבחור עד 100 תגובות.
4. מקישים על מחיקה, ואז על מחיקה לאישור.
האם זה עזר לך?