בית

תגובות

עבור לחלק מסוים

אודות תכונת התגובות  •  הוספת תגובה לסרטון  •  הצמדת תגובה לסרטון שלך  •  הוספת מסנני תגובות לסרטונים שפרסמת  •  ניהול הגדרות פרטיות התגובות עבור כל הסרטונים שלך  •  ניהול הגדרות פרטיות התגובות עבור אחד מהסרטונים שלך  •  מחיקת תגובה


אודות התגובות


מתן רשות לאנשים להגיב על הסרטונים שלך היא דרך מצוינת ליצור מעורבות עם אנשים אחרים ולבנות קשרים ב-TikTok.

באפשרותך לבחור מי יכול להגיב לסרטונים שלך בהגדרות:
בהגדרות הפרטיות של חשבונך, באפשרותך לבחור מי יכול להגיב לסרטונים שלך:
•  כולם (רק בחשבונות ציבוריים): בחירה באפשרות ״כולם״ בעוד שתכונת התגובות שלך מופעלת, מאפשרת לכל אחד להגיב לסרטון שלך.
•  עוקבים (רק בחשבונות פרטיים): בחירה באפשרות ״עוקבים״ בעוד שתכונת התגובות מופעלת, מאפשרת רק לאנשים שעוקבים אחריך/אחרייך ב-TikTok להגיב לסרטונים שלך.
•  חברים: בחירה באפשרות ״חברים״ בעוד שתכונת התגובות מופעלת, תאפשר רק לחברים שלך להגיב לסרטון שלך. חברים הם אנשים ב-TikTok שאת/ה עוקב/ת אחריהם ושהם עוקבים אחריך/אחרייך.
כמו כן, באפשרותך לנטרל את התגובות בעת ובעונה אחת עבור כל הסרטונים הקיימים שלך בהגדרות הפרטיות. מכאן שלא צריך לעבור לכל סרטון בנפרד כדי לנטרל את התגובות.

באפשרותך להפעיל או להשבית את תכונת התגובות עבור כל אחד מהסרטונים שלך:
באפשרותך להפעיל או לנטרל את התגובות לפני פרסום סרטון, או עבור סרטון קיים.
•  אם התגובות מופעלות: הקבוצה שנבחרה בהגדרה מי יכול להגיב לסרטונים שלך עבור כל הסרטונים שלך תוכל להגיב לסרטון הזה. לדוגמה, במקרה שבחרת לאפשר רק לחברים שלך להגיב לכל הסרטונים שלך, אם יופעלו תגובות עבור סרטון בודד, רק החברים שלך יוכלו להגיב לסרטון שלך.
•  אם התגובות ינוטרלו אף אחד לא יוכל להגיב לסרטון שלך.

דיווח על תגובות:
TikTok כל הזמן פועלת למען שמירה על קהילה בטוחה, חיובית וידידותית. כיצד לדווח על תגובות שלדעתך אינן מתאימות להנחיות הקהילה שלנו, וכיצד לחסום חשבונות אחרים כדי שהם לא יוכלו להגיב לסרטון שלך. יש לזכור שאם חשבון נחסם, בעל החשבון לא יוכל לצפות בסרטונים שלך או ליצור איתך מעורבות דרך הודעות ישירות, תגובות, עוקבים או לייקים.

אם טרם מלאו לך 18 שנים:
נא לעיין בהגדרות הפרטיות והאבטחה עבור משתמשים מתחת לגיל 18 לקבלת פרטים נוספים על הגדרות התגובות שלך.


הוספת תגובה לסרטון


1. מעבר לסרטון עליו ברצונך להגיב.
2. נא להקיש על סמל התגובה שנמצא מימין לסרטון.
3. נא להקיש עלהוספת תגובה, ולהזין את תגובתך.
4. נא להקיש על שליחה.
אם תגובה כלשהי עשויה להיחשב כבלתי הולמת, ייתכן שתופיע הזמנה לשקול מחדש את פרסומה. יש לזכור שתגובות בלתי הולמות עשויות להיות מוסרות.


הצמדת תגובה לסרטון שלך


תגובה שהוצמדה תהיה הראשונה שכל אחד יראה בסרטון שלך.


כדי להצמיד תגובה או לבטל את הצמדתה בסרטון שלך:
1. יש לעבור לתגובות הסרטון שלך.
2. ללחוץ ממושכות על התגובה שברצונך להצמיד או לבטל את הצמדתה, ולהקיש על הצמדת תגובה או ביטול הצמדת תגובה.

כדי להחליף תגובה מוצמדת בסרטון שלך:
1. יש לעבור לתגובות הסרטון שלך.
2. ללחוץ ממושכות על התגובה שברצונך להצמיד במקום התגובה המוצמדת, ולהקיש על הצמדה והחלפה.

כמה דברים שיש לזכור בעת הצמדת תגובה:
•  בכל פעם ניתן להצמיד רק תגובה אחת. אם ברצונך להצמיד תגובה אחרת, באפשרותך להחליף את התגובה הקיימת.
•  באפשרותך להצמיד תגובה שלך או תגובה של מישהו אחר בסרטון שלך.


הוספת מסנני תגובות לסרטונים שמתפרסמים


כדי לסנן את כל התגובות:
1. נא להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. נא להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה כדי לעבור להגדרות.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. נא להקיש על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת למסנני תגובות, יש להקיש על מצד ימין של סינון כל התגובות כדי להפעיל או לנטרל את האפשרות.
הפעלת האפשרות סינון כל התגובות, תגרום להסתרת התגובות הלא מאושרות בסרטונים שלך.

כדי לסנן תגובות פוגעניות וספאם:
1. נא להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. נא להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה כדי לעבור להגדרות.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. נא להקיש על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת למסנני תגובות, יש להקיש על הצד הימני של סינון תגובות פוגעניות וספאם כדי להפעיל או לנטרל את האפשרות.

כדי לסנן תגובות לפי מילות מפתח:
1. נא להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. נא להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה כדי לעבור להגדרות.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. נא להקיש על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת למסנני תגובות, יש להקיש על הצד הימני של סינון מילות מפתח כדי להפעיל או לנטרל את האפשרות.
6. לחץ/לחצי על הוספת מילות מפתח והזן/הזיני מילות מפתח לסינון.
הפעלת האפשרות הוספת מילות מפתח, תגרום להסרת התגובות הלא מאושרות בסרטונים שלך המכילות את מילות המפתח האלה.

כדי לבדוק את התגובות המסוננות שלך:
1. הקש/הקישי על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. נא להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה כדי לעבור להגדרות.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. נא להקיש על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת לניהול תגובות, יש להקיש על בדיקת תגובות מסוננות.
6. נא להקיש על אישור או מחיקה מתחת לתגובה שברצונך לבדוק.
הערה: בדיוק כפי שביכולתך להשתמש בכלים כדי למחוק תגובות מסוימות מהסרטונים שלך, משתמשים אחרים עשויים למחוק תגובות שפרסמת בסרטונים שלהם.


ניהול הגדרות הפרטיות של התגובות עבור כל הסרטונים שלך


כדי לבחור מי יוכל להגיב לסרטונים שלך:
1. נא להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. נא להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה כדי לעבור להגדרות.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. נא להקיש על פרטיות, ואז על תגובות.
5. מתחת למי יכול להגיב לסרטונים שלך, יש לבחור למי לאפשר להגיב.


ניהול הגדרות הפרטיות של תגובות עבור אחד מהסרטונים שלך


לפני פרסום הסרטון:
בשלב האחרון לפני פרסום הסרטון, באפשרותך לבחור אם ברצונך שאנשים אחרים יגיבו לסרטון זה.
1. יצירת הסרטון שלך.
2. במסך הפרסום, יש להקיש על סמל המתג הדו-קוטבי שנמצא ליד אפשר תגובות כדי להפעיל או לנטרל את התכונה.

עבור סרטון קיים:
1. נא לעבור אל הסרטון שברצונך לעדכן. ניתן למצוא את הסרטונים בפרופיל שלך.
2. נא להקיש על סמל 3 הנקודות שנמצא מצד ימין.
3. נא להקיש על הגדרות פרטיות שבתחתית העמוד. ייתכן שיהיה צורך להחליק שמאלה.
4. ליד לאפשר תגובות, יש להקיש על סמל המתג הדו-קוטבי כדי להפעיל או לנטרל את התכונה.


מחיקת תגובה


כדי למחוק תגובה שפרסמת או שפורסמה בסרטון שלך:
1. יש להקיש בסרטון על סמל התגובות שנמצא מימין כדי לעבור לתגובות.
2. ללחוץ ממושכות על התגובה שברצונך למחוק.
3. להקיש על מחיקה.

כדי למחוק תגובות מרובות מהסרטון שלך:
1. יש להקיש בסרטון על סמל התגובות שנמצא מימין כדי לעבור לתגובות.
2. ללחוץ ממושכות על התגובה או להקיש על העיפרון שבפינה השמאלית העליונה.
3. להקיש על ניהול תגובות מרובות.
4. להקיש ליד התגובות שברצונך למחוק. ניתן לבחור עד 100 תגובות.
5. נא להקיש על מחיקה, ואז על מחיקה לאישור.


האם זה עזר לך?