สถานะกิจกรรมใน TikTok

ข้ามไปยังหัวข้อ:

คุณสามารถดูว่าบุคคลใช้งานบน TikTok อยู่ได้หรือไม่  •  วิธีดูสถานะกิจกรรมของบุคคลบน TikTok  •  วิธีเปิดหรือปิดสถานะกิจกรรมของคุณบน TikTok


คุณสามารถดูว่าบุคคลใช้งานบน TikTok อยู่ได้หรือไม่


คุณสามารถดูได้เมื่อผู้ติดตามร่วมกันของคุณ (ผู้ใช้ที่คุณติดตามและติดตามคุณกลับ) ใช้งานหรือใช้งานล่าสุดบน TikTok หากคุณทั้งคู่ได้เปิดใช้งาน สถานะกิจกรรม ซึ่งหมายความว่า ผู้ติดตามร่วมกันของคุณจะสามารถดูว่าคุณใช้งานหรือใช้งานล่าสุดบน TikTok ได้ด้วย หากพวกคุณคนใดคนหนึ่งเปิดใช้การตั้งค่านี้ คุณจะไม่เห็นสถานะกิจกรรมของอีกฝ่าย

หมายเหตุ: คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถเข้าใช้ฟีเจอร์นี้ได้


วิธีดูสถานะกิจกรรมของบุคคลบน TikTok


คุณสามารถดูได้ว่าผู้ติดตามร่วมกันของคุณใช้งานหรือใช้งานล่าสุดได้จากหลายส่วนใน TikTok:

สถานะใช้งาน
•  เมื่อบุคคลออนไลน์บน TikTok จะมีจุดสีเขียวปรากฏบนรูปโปรไฟล์ของพวกเขา
•  โปรดทราบว่าจุดสีเขียวอาจยังคงปรากฏอยู่สักครู่หนึ่งหลังจากที่บุคคลเลิกใช้งาน TikTok
•  คุณจะเห็นสถานะใช้งานนี้ในกล่องขาเข้าของคุณ, เธรดข้อความ, โปรไฟล์ของผู้ติดตามร่วมกัน และรายชื่อผู้ใช้เมื่อคุณเลือกผู้ที่จะแท็กในความคิดเห็นหรือแชร์วิดีโอ TikTok

สถานะใช้งานล่าสุด
•  เมื่อบุคคลไม่ได้ใช้งานอยู่บน TikTok ระบบจะแสดงประทับเวลาที่แสดงเวลาที่ผู้ใช้ใช้งานล่าสุด 
•  คุณจะเห็นสถานะใช้งานล่าสุดในกล่องขาเข้าของคุณและเธรดข้อความ
หมายเหตุ: TikTok จะแสดงสถานะกิจกรรมเป็นเวลาสูงสุด 2 วัน หากบุคคลใช้งานล่าสุดเกิน 2 วันที่ผ่านมา จะไม่มีสถานะแสดงขึ้น


วิธีเปิดหรือปิดสถานะกิจกรรมของคุณบน TikTok


คุณสามารถเปิดหรือปิดสถานะกิจกรรมของคุณในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณปิดใช้งานสถานะกิจกรรม คุณและผู้ติดตามร่วมกันของคุณจะไม่เห็นสถานะกิจกรรมของอีกฝ่าย แม้ว่าพวกเขาจะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ก็ตาม

วิธีการเปิดหรือปิดสถานะกิจกรรมของคุณ:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ โปรไฟล์ ที่ด้านล่าง
2. แตะปุ่ม เมนู ที่ด้านบน
3. แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ ความเป็นส่วนตัว
4. เปิดหรือปิดการตั้งค่า สถานะกิจกรรม การตั้งค่าจะถูกปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่