โหมดมืด

หากคุณเปิดใช้งานโหมดมืด แอปของคุณจะมีพื้นหลังสีมืดและข้อความสีสว่าง โหมดมืดจะไม่เปลี่ยนลักษณะที่วิดีโอแสดงบน TikTok แต่อย่างใด

วิธีการเปิดหรือปิดโหมดมืด:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ ฉัน ที่มุมขวาล่างเพื่อไปที่โปรไฟล์ของคุณ
2. แตะ ... ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่การตั้งค่าของคุณ
3. แตะ โหมดมืด
4. แตะวงกลมใต้ มืด เพื่อเปิดโหมดมืด หรือแตะวงกลมใต้ สว่าง เพื่อเปิดโหมดสว่าง

นอกจากนี้คุณยังสามารถทำให้การตั้งค่าโหมดมืดของแอป TikTok ของคุณเข้ากับการตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏของอุปกรณ์ได้ด้วย ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของโทรศัพท์ของคุณ แอป
TikTok ของคุณจะเปลี่ยนให้ตรงกับการตั้งค่าเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

วิธีการปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์ให้ตรงกัน:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ ฉัน ที่มุมขวาล่างเพื่อไปที่โปรไฟล์ของคุณ
2. แตะ ... ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่การตั้งค่าของคุณ
3. แตะ โหมดมืด
4. แตะสวิตช์เปิด/ปิดถัดจาก ใช้การตั้งค่าอุปกรณ์ เพื่อปรับให้ตรงกับการตั้งค่าการแสดงผลของอุปกรณ์

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่