บัญชีที่แนะนำ

ข้ามไปยังหัวข้อ:


บัญชีที่เราแนะนำสำหรับคุณ  •  แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ  •  วิธีการเปิดหรือปิดการตั้งค่า "แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ"  •  วิธีการเปิดหรือปิดการตั้งค่า "ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook"
เพื่อช่วยคุณค้นหาและติดตามคนที่คุณอาจรู้จักบน TikTok เราอาจแนะนำบัญชีให้กับคุณ ซึ่งรวมถึงการแสดงวิดีโอให้คุณดู และฟีเจอร์ค้นหาเพื่อน ๆ บนโปรไฟล์ของคุณ เราอาจแนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ บน TikTok เพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามคุณ


บัญชีที่เราแนะนำสำหรับคุณ


โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณเลือกแชร์กับ TikTok เราอาจแสดงบัญขีที่แนะนำให้กับคุณ เนื่องจากบัญชีของคุณเป็นของ:
•  ผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ของคุณ และคุณได้เลือกที่จะซิงค์รายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ของคุณในการตั้งค่า ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook
•  ผู้ที่เป็นเพื่อนกับคุณใน Facebook และคุณและอีกบุคคลเลือกที่จะซิงค์รายชื่อเพื่อนใน Facebook ของคุณใน ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook
•  บุคคลที่คุณมีการเชื่อมต่อร่วมกันบน TikTok คุณอาจมีการเชื่อมต่อร่วมกันกับบางคนเนื่องจากคุณติดตามบัญชีเดียวกัน คุณติดตามบัญชีที่ติดตามพวกเขาอยู่แล้ว หรือพวกเขาติดตามบัญชีที่คุณเองก็ติดตามและ
บัญชีเหล่านั้นติดตามคุณกลับ
•  คนที่ติดตามคุณบน TikTok

คุณสามารถเปิดหรือปิด ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook ได้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ.


การแนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ


• TikTok อาจแนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ บน TikTok คุณสามารถควบคุมแนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ ในส่วน แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ วิธีนี้ช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้เราแนะนำบัญชีของคุณกับบุคคลเหล่านี้หรือไม่:
   ༚  ผู้ติดต่อ
   ༚  เพื่อนใน Facebook
   ༚  ผู้ที่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน
   ༚  ผู้ที่เปิดหรือส่งลิงก์ให้กับคุณ
คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งค่าเหล่านี้ได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดทราบว่า:
•  แม้ว่าจะปิดการตั้งค่าเหล่านี้ ก็ยังอาจมีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับคนที่คุณติดตามบน TikTok
• หากบัญชีของคุณเป็นบัญชีส่วนตัวและการตั้งค่าเหล่านี้เปิดอยู่ เราจะแนะนำให้คนอื่น ๆ ติดตามบัญชีของคุณ แต่เฉพาะบุคคลที่คุณอนุมัติเท่านั้นที่สามารถติดตามคุณและดูวิดีโอของคุณได้

รายชื่อติดต่อ
เมื่อการตั้งค่า รายชื่อติดต่อ ในส่วน แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ เปิดอยู่ อาจมีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ ใน TikTok หากคุณได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชี TikTok ของคุณ และบุคคลที่เราแนะนำบัญชีของคุณให้เลือกที่จะซิงค์รายชื่อติดต่อทางโทรศัพท์กับ TikTok และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอยู่ในผู้ติดต่อของพวกเขา หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องซิงค์รายชื่อติดต่อของคุณ

เพื่อนใน Facebook
เมื่อการตั้งค่า เพื่อนใน Facebook ในส่วน แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ เปิดอยู่ อาจมีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ ใน TikTok ซึ่งเป็นเพื่อใน Facebook ของคุณ หากคุณทั้งคู่ได้เลือกที่จะซิงค์รายชื่อเพื่อนใน Facebook ของคุณกับ TikTok

ผู้ที่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน
เมื่อการตั้งค่า ผู้ที่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน ในส่วน แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ เปิดอยู่ อาจมีการแนะนำบัญชี TikTok ของคุณให้กับคนอื่น ๆ ใน TikTok ที่คุณมีการเชื่อมต่อร่วมกัน

คุณมีการเชื่อมต่อร่วมกันกับผู้อื่นบน TikTok หาก:
•  ทั้งคู่ติดตามบัญชีเดียวกัน
•  คุณติดตามบัญชีที่ติดตามพวกเขาด้วย
•  พวกเขาติดตามบัญชีที่คุณติดตามและบัญชีเหล่านั้นติดตามคุณกลับ

ผู้ที่เปิดหรือส่งลิงก์ให้กับคุณ
เมื่อการตั้งค่า ผู้ที่เปิดหรือส่งลิงก์ให้กับคุณ ในส่วน แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ เปิดอยู่ อาจมีการแนะนำบัญชี TikTok ของคุณให้กับคนอื่น ๆ บน TikTok ที่ส่งลิงก์ให้คุณหรือที่เปิดลิงก์ที่คุณส่งให้กับวิดีโอบน TikTok ซึ่งรวมถึงลิงก์ที่แชร์นอกแพลตฟอร์ม TikTok (ตัวอย่างเช่น ทางข้อความหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม)


วิธีการเปิดหรือปิดการตั้งค่า "แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ"


คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนการตั้งค่า แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ ของคุณเพื่อควบคุมว่าจะแนะนำบัญชีของคุณให้กับ รายชื่อติดต่อ, เพื่อนใน Facebook, ผู้ที่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน และ ผู้ที่เปิดหรือส่งลิงก์ให้กับคุณ หรือไม่
1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะไอคอน เมนู 3 เส้น ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่การตั้งค่าของคุณ
3. แตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ
5. แตะ ไอคอนสวิตช์เปิดปิด ถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน


วิธีการเปิดหรือปิดการตั้งค่า "แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ"


ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้ TikTok ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook ของคุณได้ คุณสามารถหยุดการซิงค์ได้ทุกเมื่อและสามารถลบข้อมูลที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้าออกจาก TikTok ได้
1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะไอคอน เมนู 3 เส้น ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่การตั้งค่าของคุณ
3. แตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook
5. แตะไอคอนสวิตช์เปิดปิดถัดจาก เชื่อมโยงรายชื่อติดต่อ หรือ ซิงค์เพื่อนใน Facebook เพื่อเปิดหรือปิด คุณสามารถลบข้อมูลที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้ได้ด้วย


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่