บัญชีที่แนะนำ

ข้ามไปยังหัวข้อ


วิธีการที่ TikTok แนะนำบัญชีให้กับคุณ  •  วิธีการที่ TikTok แนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้อื่น  •  วิธีการเปิดหรือปิดใช้งานบัญชีที่แนะนำ


เพื่อข่วยคุณค้นหาและติดตามผู้คนที่คุณอาจรู้จักบน TikTok เราอาจ:
•  แนะนำบัญชีให้คุณ ด้วยการแสดงให้คุณดูวิดีโอของพวกเขาและฟีเจอร์ค้นหาเพื่อนบนโปรไฟล์ของคุณ
•  แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ บน TikTok เพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามคุณ


วิธีการที่ TikTok แนะนำบัญชีให้กับคุณ


โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณเลือกจะแชร์กับ TikTok เราอาจแสดงบัญชีให้กับคุณเนื่องจากบัญชีนั้นเป็นของ:
•  บุคคลที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของคุณ และคุณได้เลือกที่จะซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของคุณในการตั้งค่า ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook
•  บุคคลที่คุณเป็นเพื่อนด้วยใน Facebook และอีกฝ่ายได้เลือกที่จะซิงค์รายชื่อเพื่อนใน Facebook ในการตั้งค่า ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook
•  บุคคลที่คุณมีการเชื่อมต่อร่วมกันบน TikTok คุณอาจมีการเชื่อมต่อร่วมกันกับบางคนเนื่องจากคุณติดตามบัญชีเดียวกัน คุณติดตามบัญชีที่ติดตามพวกเขาอยู่แล้ว หรือพวกเขาติดตามบัญชีที่คุณเองก็ติดตามและบัญชีเหล่านั้นติดตามคุณกลับ
•  บุคคลที่ติดตามคุณบน TikTok
คุณสามารถเปิดหรือปิด ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook ได้ในการตั้งค่า ความเป็นส่วนตัว ของคุณ


วิธีการที่ TikTok แนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้อื่น


โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณอนุญาตให้ TikTok แชร์ เราอาจแนะนำบัญชีของคุณให้กับ:
•  ผู้ติดต่อ
•  เพื่อน ในFacebook
•  บุคคลที่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน
•  บุคคลที่เปิดหรือส่งลิงก์ให้กับคุณ
คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ได้ทุกเมื่อจาก แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ.

โปรดทราบว่า:
•  แม้ว่าจะปิดการตั้งค่าเหล่านี้ ก็ยังอาจมีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับคนที่คุณติดตามบน TikTok หรือโต้ตอบด้วยบน TikTok
•  หากบัญชีของคุณเป็นบัญชีส่วนตัวและการตั้งค่าเหล่านี้เปิดอยู่ เราจะแนะนำให้คนอื่น ๆ ติดตามบัญชีของคุณ แต่เฉพาะบุคคลที่คุณอนุมัติเท่านั้นที่สามารถติดตามคุณและดูวิดีโอของคุณได้

ผู้ติดต่อ
เมื่อผู้ติดต่อ ใน แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ setting เปิดอยู่ อาจมีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้อื่นบน TikTok หาก:
•  คุณได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในบัญชี TikTok ของคุณ
•  บุคคลที่เราแนะนำบัญชีของคุณให้ได้เลือกที่จะซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของพวกเขากับ TikTok
•  หมายเลขโทรศัพท์ของคุณอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของพวกเขา
หมายเหตุ: หากคุณเปิดการตั้งค่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของคุณกับบัญชี TikTok เพื่อให้มีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้อื่น

เพื่อนใน Facebook
เมื่อการตั้งค่า เพื่อนใน Facebook ในส่วน แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ เปิดอยู่ อาจมีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับบุคคลอื่นใน TikTok ซึ่งเป็นเพื่อนใน Facebook ของคุณ หากคุณทั้งคู่ได้เลือกที่จะซิงค์รายชื่อเพื่อนใน Facebook ของคุณกับ TikTok ไว้

ผู้ที่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน
เมื่อการตั้งค่า ผู้ที่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน ในการตั้งค่า แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ เปิดอยู่ อาจมีการแนะนำบัญชี TikTok ของคุณให้กับคนอื่น ๆ ใน TikTok ที่คุณมีการเชื่อมต่อร่วมกัน
คุณมีการเชื่อมต่อร่วมกันกับผู้อื่นบน TikTok หาก:
•  ทั้งคู่ติดตามบัญชีเดียวกัน
•  คุณติดตามบัญชีที่ติดตามพวกเขาด้วย
•  พวกเขาติดตามบัญชีที่คุณติดตามและบัญชีเหล่านั้นติดตามคุณกลับ

ผู้ที่เปิดหรือส่งลิงก์ให้กับคุณ
เมื่อการตั้งค่า ผู้ที่เปิดหรือส่งลิงก์ให้กับคุณ ใน แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ เปิดอยู่ อาจมีการแนะนำบัญชี TikTok ของคุณให้กับคนอื่น ๆ บน TikTok ที่ส่งลิงก์ให้คุณหรือที่เปิดลิงก์ที่คุณส่งให้กับวิดีโอบน TikTok ซึ่งรวมถึงลิงก์ที่แชร์นอกแพลตฟอร์ม TikTok (ตัวอย่างเช่น ทางข้อความหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม)


วิธีการเปิดหรือปิดใช้งานบัญชีที่แนะนำ


คุณสามารถตรวจสอบและควบคุมวิธีการที่บัญชีของคุณจะได้รับการแนะนำให้กับผู้อื่นและวิธีการการแนะนำบัญชีต่าง ๆ ให้กับคุณได้ในการตั้งค่า ความเป็นส่วนตัว

แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ
ใช้การตั้งค่านี้เพื่อควบคุมว่าจะแนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้ติดต่อ, เพื่อนใน Facebook, ผู้ที่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน และผู้ที่เปิดหรือส่งลิงก์ให้กับคุณ หรือไม่

วิธีการเปลี่ยนวิธีที่แนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้อื่น:
1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะไอคอน เมนู 3 เส้น ที่มุมขวาบน
3. แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ
5. แตะ ไอคอนสวิตช์เปิดปิด ถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน หากคุณเปิด เพื่อนใน Facebook คุณต้องซิงค์เพื่อนใน Facebook ด้วย

ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook

ใช้การตั้งค่านี้เพื่ออนุญาตให้ TikTok ซิงค์รายชื่อผู้ติอต่อในโทรศัพท์และเพื่อนใน Facebook และช่วยคุณค้นหาและติดตามบุคคล และคุณสามารถหยุดการซิงค์ได้ทุกเมื่อ รวมถึงสามารถลบข้อมูลที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้าออกจาก TikTok ได้

วิธีการซิงค์รายชื่อผู้ติอต่อในโทรศัพท์และเพื่อนใน Facebook บน TikTok:
1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะไอคอน เมนู 3 เส้น ที่มุมขวาบน
3. แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook
5. แตะไอคอนสวิตช์เปิดปิดถัดจาก เชื่อมโยงรายชื่อติดต่อ หรือ ซิงค์เพื่อนใน Facebook เพื่อเปิดหรือปิด คุณสามารถลบข้อมูลที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้ได้ด้วย


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่