การขอข้อมูลของคุณ

การขอข้อมูลของคุณ


คุณสามารถขอสำเนาข้อมูล TikTok ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้ใช้ ประวัติวิดีโอ ประวัติความคิดเห็น และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

วิธีขอข้อมูล TikTok ของคุณ:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ โปรไฟล์ ที่ด้านล่าง
2. แตะปุ่ม เมนู ที่ด้านบน
3. แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วน