การขอข้อมูลของคุณ

วิธีขอข้อมูลของคุณ:

1. ไปที่ ฉัน
2. แตะ ไอคอน 3 เส้น ที่มุมขวาบน
3. แตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุเนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่