การขอข้อมูลของคุณ

วิธีขอข้อมูลของคุณ:

1. ไปที่ ฉัน
2. แตะ ... เพื่อเปิดการตั้งค่าของคุณ
3. ไปที่ "ความเป็นส่วนตัว" > "การทำให้เป็นส่วนตัวและข้อมูล" > "ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ"
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่