ข้อความโดยตรง

ข้ามไปที่เนื้อหา


ข้อความโดยตรงใน TikTok คืออะไร  •  วิธีการดูข้อความโดยตรงของคุณ  •  วิธีการส่งข้อความโดยตรง  •  วิธีการแชร์เนื้อหาผ่านข้อความโดยตรง  •  วิธีการจัดการข้อความโดยตรง  •  วิธีการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อความโดยตรง  •  วิธีเปิดหรือปิดสถานะการอ่าน  •  ข้อความโดยตรงที่มีการตั้งค่าสถานะหรือถูกรายงาน


การส่งข้อความโดยตรงบน TikTok คืออะไร


ข้อความโดยตรง DM ช่วยให้คุณส่งและรับข้อความบน TikTok ได้

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับข้อความโดยตรง:
• ข้อความโดยตรงใน TikTok พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีที่ลงทะเบียนโดยผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น ผู้ปกครองและผู้ดูแลของผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 18 ปีสามารถตั้งข้อจำกัดสำหรับฟีเจอร์ได้ผ่าน จับคู่ครอบครัว
• วิดีโอส่วนตัวไม่สามารถแชร์ได้ หากผู้สร้างวิดีโอเปลี่ยนสถานะของวิดีโอจากสาธารณะเป็นส่วนตัวหลังจากที่คุณแชร์วิดีโอดังกล่าวในข้อความ วิดีโอนั้นจะไม่พร้อมใข้งาน และคุณจะไม่สามารถดูได้
• เนื้อหาที่สร้างนอก TikTok จะไม่สามารถแชร์ในข้อความโดยตรงได้
• คุณสามารถเลือกผู้ที่จะสามารถส่งข้อความโดยตรงถึงคุณได้ในการตั้งค่า ความเป็นส่วนตัวของคุณ
โปรดจำไว้ว่า หากคุณอัปเดตการตั้งค่าข้อความโดยตรงของคุณเป็น ไม่มีใคร คุณจะไม่สามารถรับข้อความโดยตรงได้ คุณยังคงสามารถเข้าถึงประวัติข้อความของคุณในกล่องขาเข้าได้ แต่คุณจะไม่สามารถรับข้อความโดยตรงใหม่ในเธรดข้อความเหล่านั้น


วิธีการดูข้อความโดยตรงของคุณ


วิธีการดูข้อความโดยตรงของคุณใน TikTok:
1. แตะ กล่องขาเข้า ที่ด้านล่างของหน้าจอ
2. ข้อความโดยตรงจะแสดงอยู่ใต้ ข้อความ โดยข้อความโดยตรงล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด
3. หากต้องการดูเธรดข้อความทั้งหมด ให้แตะที่แชทที่คุณต้องการดู


วิธีการส่งข้อความโดยตรง


วิธีการส่งข้อความโดยตรงถึงผู้อื่นใน TikTok:
1. แตะ กล่องขาเข้า ที่ด้านล่างของหน้าจอ
2. จากที่นี่:
༚ หากคุณมีข้อความล่าสุด ให้แตะที่ชื่อด้านล่าง ข้อความ เพื่อส่งข้อความโดยตรง
༚ หากคุณติดตามบุคคลอื่น และพวกเขาติดตามคุณกลับ ให้แตะไอคอนข้อความโดยตรง ที่มุมขวาบน แล้วแตะชื่อของพวกเขาเพื่อส่งข้อความโดยตรง
༚ คุณสามารถดูสถานะการส่งข้อความของคุณและดูว่าบุคคลนั้นอ่านข้อความหรือยัง
༚ คุณสามารถส่งข้อความที่ส่งไม่สำเร็จอีกครั้งได้
หรือหากคุณติดตามบางคนและเขาติดตามคุณกลับ คุณสามารถไปที่ โปรไฟล์ ของพวกเขา แล้วแตะ ข้อความ เพื่อส่งข้อความโดยตรง
หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถส่งข้อความโดยตรงให้กับคนที่ติดตามคุณได้ หากพวกเขาตั้งค่าความเป็นสว่นตัวของข้อความโดยตรงเป็น ไม่มีใคร


วิธีการแชร์เนื้อหาผ่านข้อความโดยตรง


วิธีการส่งวิดีโอ TikTok ผ่านทางข้อความโดยตรง:
1. แตะ ไอคอนแชร์ ทางด้านขวาของวิดีโอที่คุณต้องการแชร์
2. จากที่นี่:
༚ ด้านล่าง ส่งไปยัง แตะรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์ด้วย
༚ แตะที่เพื่อนใน TikTok แล้วแตะวงกลมถัดจากผู้ที่คุณต้องการแชร์ด้วย
คุณสามารถเลือกคนที่คุณจะแชร์ด้วยได้หลายคน
3. ป้อนข้อความที่เลือกระบุได้ และแตะ ส่ง
หมายเหตุ: วิดีโอส่วนตัวไม่สามารถแชร์ได้ หากผู้สร้างวิดีโอเปลี่ยนสถานะของวิดีโอจากสาธารณะเป็นส่วนตัวหลังจากที่คุณแชร์ในข้อความแล้ว วิดีโอจะไม่สามารถใช้งานได้ และคุณจะไม่สามารถดูวิดีโอได้

วิธีการแชร์เอฟเฟกต์ แฮชแท็ก หรือเสียง:
1. ค้นหาเอฟเฟกต์ แฮชแท็ก หรือเสียงที่คุณต้องการแชร์
༚ หากต้องการค้นหา ให้แตะ the ไอคอนการค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอ และป้อนสิ่งที่คุณกำลังมองหาในแถบการค้นหา
༚ นอกจากนี้ คุณสามารถแตะเอฟเฟกต์ แฮชแท็ก หรือเสียงโดยตรงจากวิดีโอที่จะแชร์ได้เลย
2. แตะ ไอคอนแชร์ ที่มุมขวาบน
3. จากที่นี่:
༚ ด้านล่าง ส่งไปยัง แตะรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์ด้วย
༚ แตะที่เพื่อนใน TikTok แล้วแตะวงกลมถัดจากผู้ที่คุณต้องการแชร์ด้วย
คุณสามารถเลือกคนที่คุณจะแชร์ด้วยได้หลายคน
4. ป้อนข้อความที่เลือกระบุได้ และแตะ ส่ง


วิธีการจัดการข้อความโดยตรง


คุณสามารถลบหรือปิดเสียงการแจ้งเตือนสำหรับเธรดข้อความจากรายการข้อความของคุณ หากคุณลบเธรดข้อความ จะเป็นการลบข้อความให้คุณเท่านั้น คนที่คุณส่งข้อความให้จะยังคงเห็นข้อความอยู่

วิธีการลบเธรดข้อความ:
1. แตะ กล่องขาเข้า ที่ด้านล่างของหน้าจอ
2. ด้านล่าง ข้อความ:
༚ สำหรับอุปกรณ์ iOS ให้ปัดซ้ายบนเธรดข้อความ แล้วแตะ ลบ.
༚ สำหรับอุปกรณ์ Android ให้กดค้างแล้วแตะ ลบ

วิธีการปิดเสียงการแจ้งเตือนข้อความโดยตรง:
1. แตะ กล่องขาเข้า ที่ด้านล่างของหน้าจอ
2. ด้านล่าง ข้อความ:
༚ สำหรับอุปกรณ์ iOS ให้ปัดซ้ายที่เธรดข้อความและแตะ เพิ่มเติม จากนั้นแตะ ปิดเสียง เพื่อหยุดรับการแจ้งเตือน
༚ สำหรับอุปกรณ์ Android ให้กดค้างไว้ แล้วแตะ ปิดเสียง เพื่อหยุดรับการแจ้งเตือน

หรือหากต้องการปิดเสียจากเธรดข้อความ:
༚ แตะ ไอคอนสามจุด ที่มุมขวาบนของเธรดข้อความ จากนั้นแตะ ไอคอนเปิด/ปิด ถัดจาก ปิดเสียงการแจ้งเตือน เพื่อเปิดหรือปิด

วิธีการรายงานเธรดข้อความหรือบล็อกผู้อื่น:
รายงานข้อความโดยตรง หากคุณได้รับข้อความที่คุณติดว่าไม่เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติของชุมชน ของเรา เราขอให้คุณรายงานให้เราทราบ
บล็อกผู้อื่นบน TikTok คุณสามารถบล็อกผู้อื่นได้ด้วย เพื่อให้พวกเขาไม่สามารถส่งข้อความโดยตรงหาคุณหรือดูวิดีโอของคุณบน TikTok ได้


วิธีการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อความโดยตรง


วิธีการเปิดข้อความโดยตรงของคุณหรือเปลี่ยนผู้ที่สามารถส่งข้อความโดยตรงถึงคุณได้:
1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะ ไอคอน 3 เส้น ที่มุมขวาบน
3. แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ ข้อความโดยตรง
5. เลือกผู้ที่คุณต้องการอนุญาตให้ส่งข้อความโดยตรงถึงคุณได้
โปรดจำไว้ว่า หากคุณอัปเดตการตั้งค่าข้อความโดยตรงของคุณเป็น ไม่มีใคร คุณจะไม่สามารถรับข้อความโดยตรงได้ คุณยังคงสามารถเข้าถึงประวัติข้อความของคุณในกล่องขาเข้าได้ แต่คุณจะไม่สามารถรับข้อความโดยตรงใหม่ในเธรดข้อความเหล่านั้น


วิธีเปิดหรือปิดสถานะการอ่าน


สถานะการอ่านช่วยให้คุณดูได้ว่าผู้อื่นอ่านข้อความโดยตรงของคุณแล้วหรือยัง และกลับกัน

วิธีเปิดหรือปิดสถานะการอ่าน:
1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะ ไอคอน 3 เส้น ที่มุมขวาบน
3. แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ ข้อความโดยตรง
5. ด้านล่าง ค่ากำหนดข้อความ ให้แตะ ไอคอนเปิด/ปิด ถัดจาก สถานะการอ่าน เพื่อเปิดหรือปิด
หมายเหตุ: บุคคลอื่นจะทราบว่าคุณอ่านข้อความของเขา เฉพาะเมื่อคุณทั้งคู่เปิดใช้งานสถานะการอ่านไว้เท่านั้น


ข้อความโดยตรงที่มีการตั้งค่าสถานะหรือถูกรายงาน


หากคุณไม่สามารถส่งข้อความโดยตรงใน TikTok อาจเป็นเพราะเนื้อหาหรือข้อความของคุณมีการตั้งค่าสถานะหรือถูกรายงาน หรือบัญชีของคุณถูกระงับชั่วคราว
แนวทางปฏิบัติของชุมชนของเราให้แนวทางเกี่ยวกับสิ่งที่อนุญาตและสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ทำได้ใน TikTok เพื่อช่วยส่งเสริมประสบการณ์ใช้งานที่เป็นมิตร ปลอดภัย และให้ความบันเทิง หากข้อความโดยตรงมีเนื้อหาที่ละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรา ข้อความโดยตรงนั้นอาจถูกลบหรือถูกตั้งค่าสถานะให้รับการตรวจสอบโดยทีมดูแลความปลอดภัยของเราโดยอัตโนมัติ

หากข้อความโดยตรงละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรา เราอาจ:
• ส่งคำเตือนในแอปในครั้งแรกที่เนื้อหาของคุณละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรา
• แบนบัญชีของคุณถาวรหากเป็นการละเมิดนโยบายการที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ เรายังอาจบล็อกอุปกรณ์เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีการสร้างบัญชีในอนาคตได้
• ระงับความสามารถของบัญชีของคุณในการส่งข้อความโดยตรงในช่วงระยะหนึ่ง (ตามปกติประมาณ 24 หรือ 48 ชั่วโมง) โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดและการละเมิดก่อนหน้า
• จำกัดให้บัญชีของคุณสามารถใช้งานการดูวิดีโอได้เพียงอย่างเดียว (โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่าง 72 ชั่วโมงถึงหนึ่งสัปดาห์)
ซึ่งหมายความว่าบัญชีของคุณจะไม่สามารถส่งข้อความโดยตรงได้
• แจ้งคุณว่าบัญชีของคุณอาจถูกแบนถาวรหลังจากมีการละเมิดหลายครั้ง ซึ่งหมายความว่าหากยังคงมีพฤติกรรมเช่นนั้นอยู่ บัญชีจะถูกแบนเป็นการถาวร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดของเนื้อหาและการแบนและวิธีรายงานข้อความโดยตรง

หมายเหตุ: ข้อความโดยตรงบน TikTok ได้รับการเข้ารหัสทั้งในระหว่างการส่งและขณะจัดเก็บไว้ การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ เราให้ความสำคัญกับการทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ของเราจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัยบน TikTok ตั้งแต่แรก เช่นเดียวกับหลาย ๆ บริษัท เรารักษาความสามารถในการถอดรหัสข้อมูลผู้ใช้ตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง และเพื่อบังคับใช้แนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรา และเรามีการเผยแพร่รายงานความโปร่งใสเป็นประจำเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสต่องานนี้ เรารักษาการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคลากรที่มีสิทธิ์อนุญาตที่เหมาะและพิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานของพวกเขาเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ถอดรหัสบางอย่างได้ เช่น ข้อมูลการติดต่อหรือข้อความโดยตรง


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่