การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบุตรหลานวัยรุ่น

ข้ามไปที่เนื้อหา


บัญชีส่วนตัว  •  แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ  •  การดาวน์โหลดวิดีโอ  •  ใครสามารถส่งข้อความโดยตรงหาคุณได้บ้าง  •  ใครสามารถดูเอ็ทกับวิดีโอของคุณ  •  ใครสามารถสติตช์กับวิดีโอของคุณได้บ้าง  •  ใครสามารถแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณได้บ้าง


ที่ TikTok เราต้องการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับทุกคน เมื่อบุตรหลานวัยรุ่นเริ่มสร้างการมีตัวตนทางออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้พวกเขาเรียนรู้และตรวจสอบการตั้งค่าและการควบคุมความเป็นส่วนตัว เรามีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดทราบว่าข้อกำหนดด้านอายุขั้นต่ำจะต่างกันออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ:


บัญชีส่วนตัว


คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีของคุณเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวด้วยการตั้งค่า บัญชีส่วนตัว
อายุ 13 ถึง 15 ปี
•  บัญชีของคุณจะตั้งค่าเป็น ส่วนตัว ตามค่าดีฟอลต์
•  ซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้ที่คุณอนุมัติเท่านั้นที่จะสามารถติดตามคุณและดูวิดีโอของคุณได้
อายุ 16 ถึง 17 ปี
•  บัญชีของคุณจะตั้งค่าเป็น สาธารณะ ตามค่าดีฟอลต์
•  ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถดูวิดีโอของคุณและดูโปรไฟล์ของคุณได้


แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ


การตั้งค่า แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดการวิธีที่เราจะแนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้อื่นใน TikTok
อายุ 13 ถึง 17 ปี
•  การควบคุมจะตั้งเป็น ปิด
อายุ 18 ปีขึ้นไป
•  การควบคุมจะตั้งเป็น เปิด
•  ซึ่งหมายความว่าอาจมีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้อื่นใน TikTok คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่น ๆ หากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีที่เราแนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้อื่น


การดาวน์โหลดวิดีโอ


คุณสามารถจัดการว่าจะอนุญาตให้ผู้อื่นดาวน์โหลดวิดีโอของคุณและแชร์การดาวน์โหลดกับแอปและเว็บไซต์อื่นได้หรือไม่โดยใช้การตั้งค่า การดาวน์โหลดวิดีโอ
อายุ 13 ถึง 15 ปี
•  การควบคุมนี้จะตั้งค่าเป็น ปิด และไม่สามารถเปลี่ยนได้
อายุ 16 ถึง 17 ปี
•  การควบคุมนี้จะตั้งเป็น ปิด
•  คุณสามารถเปลี่ยนเป็น เปิด ได้หากต้องการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถดาวน์โหลดวิดีโอของคุณบน TikTok ได้
หมายเหตุ: หากปิดการตั้งค่านี้ ผู้อื่นจะยังคงสามารถแชร์ลิงก์ไปยังวิดีโอของคุณได้


ใครสามารถส่งข้อความโดยตรงหาคุณได้บ้าง


คุณสามารถจัดการผู้ที่สามารถส่งข้อความโดยตรงหาคุณด้วยการตั้งค่า ใครสามารถส่งข้อความโดยตรงหาคุณได้บ้าง
อายุ 13 ถึง 15 ปี
•  ข้อความโดยตรงไม่พร้อมใช้งาน
อายุ 16 ถึง 17 ปี
•  การควบคุมนี้จะตั้งค่าเป็น ไม่มีใคร ตามค่าดีฟอลต์
• คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เป็น เพื่อน ได้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ


ใครสามารถดูเอ็ทกับวิดีโอของคุณ


การตั้งค่า ใครสามารถดูเอ็ทกับวิดีโอของคุณ ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าใครบ้างที่สามารถใช้วิดีโอของคุณในดูเอ็ทได้ วิดีโอดูเอ็ทจะรวมสองวิดีโอ (วิดีโอของคุณกับวิดีโอจากบุคคลอื่น) เข้าด้วยกันเป็นวิดีโอหน้าจอแบ่งครึ่งหนึ่งวิดีโ
อายุ 13 ถึง 15 ปี
•  ผู้อื่นไม่สามารถดูเอ็ทกับวิดีโอของคุณและไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้
•  คุณสามารถดูเอ็ทกับวิดีโอของผู้อื่น
อายุ 16 ถึง 17 ปี
•  การควบคุมนี้จะตั้งเป็น เพื่อน
•  ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่คุณติดตามบน TikTok และติดตามคุณกลับ สามารถดูเอ็ทกับวิดีโอของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนผู้ที่สามารถดูเอ็ทกับวิดีโอของคุณ
หมายเหตุ: คุณต้องมีบัญชีสาธารณะจึงจะสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นดูเอ็ทกับวิดีโอของคุณได้


ใครสามารถสติตช์กับวิดีโอของคุณได้บ้าง


การตั้งค่า ใครสามารถสติตช์กับวิดีโอของคุณได้บ้าง ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าใครบ้างที่สามารถใช้วิดีโอของคุณในสติตช์ได้ วิดีโอสติตช์ช่วยให้บุคคลอื่นใช้ส่วนของวิดีโอของคุณเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอของพวกเขาได้
อายุ 13 ถึง 15 ปี
•  ผู้อื่นไม่สามารถสติตช์วิดีโอของคุณและการตั้งค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้
•  คุณสามารถสติตช์วิดีโอของบุคคลอื่นได้
อายุ 16 ถึง 17 ปี
•  การควบคุมนี้จะตั้งเป็น เพื่อน
• ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่คุณติดตามบน TikTok และติดตามคุณกลับสามารถสติตช์วิดีโอของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนผู้ที่สามารถสติตช์กับวิดีโอของคุณได้
ใครสามารถแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณได้บ้าง


คุณสามารถเปลี่ยนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในวิดีโอของคุณด้วยการตั้งค่า ใครสามารถแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณได้บ้าง
อายุ 13 ถึง 15 ปี
•  การควบคุมจะตั้งเป็น เพื่อน
•  ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่คุณติดตามบน TikTok และติดตามคุณกลับสามารถแสดงความคิดเห็นในวิดีโอของคุณได้
•  เมื่อคุณโพสต์วิดีโอ คุณสามารถปิด อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น เพื่อหยุดไม่ให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นในวิดีโอของคุณได้
อายุ 16 ถึง 17 ปี
•  การควบคุมนี้จะตั้งค่าเป็น ทุกคน
•  ซึ่งหมายความว่าทุกคนใน TikTok สามารถแสดงความคิดเห็นในวิดีโอของคุณได้
•  เมื่อคุณโพสต์วิดีโอ คุณสามารถปิด อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น เพื่อหยุดไม่ให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นในวิดีโอของคุณได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่