การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

TikTok เราทราบดีว่าความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกเป็นเรื่องส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวก็เช่นกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรามอบอำนาจให้คุณซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนผู้ใช้ของเรา ได้ควบคุมสิ่งต่างๆ เพื่อจัดการตัวตนบนโลกออนไลน์ของคุณ เมื่อเยาวชนเริ่มสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องมอบการตั้งค่าและการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมกับอายุ เราจึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางรายการกับการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเราได้พิจารณามาเป็นอย่างดี

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 เป็นต้นไป  การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณจะได้รับการอัปเดตตามสถานะดังที่แสดงในตารางด้านล่าง ยกเว้นในกรณีที่คุณได้เลือกใช้การตั้งค่าที่เข้มงวดกว่าแล้ว (ในกรณีนี้เราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงนี้ใช้ข้อมูลจากการวิจัย หลักฐาน และคำแนะนำในด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยเป็นการต่อยอดจากการตัดสินใจต่างๆ ที่เราได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ เพื่อจำกัดไม่ให้ผู้ใช้ที่มีอายุน้อยสามารถเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างได้ (รวมไปถึงการรับส่งข้อความ Direct Message, TikTok LIVE และของขวัญ) อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังเป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นที่เรามีอย่างต่อเนื่องที่จะมอบประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์มที่ดี ปลอดภัย และเหมาะสมกับวัยให้กับผู้ใช้ทุกคน

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้ใช้ที่มีอายุ 16 และ 17 ปี
บัญชีส่วนตัว บัญชีของคุณจะได้รับการตั้งค่าเป็นส่วนตัว ซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้ใช้ที่คุณอนุมัติเท่านั้นที่จะสามารถติดตามคุณและดูวิดีโอของคุณได้ ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณให้เป็นสาธารณะได้ บัญชีของคุณจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นสาธารณะ โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณให้เป็นส่วนตัวได้ หากต้องการ
แนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้ใช้คนอื่น การตั้งค่านี้จะตั้งเป็นปิด ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้ใช้คนอื่น ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นเปิดได้ การตั้งค่านี้จะตั้งเป็นเปิด โดยคุณสามารถเลือกตั้งค่าเป็นปิดได้ เพื่อไม่ให้มีการแนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้ใช้คนอื่น
อนุญาตให้ดาวน์โหลดวิดีโอของคุณได้ การตั้งค่านี้จะตั้งค่าเป็นปิดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การตั้งค่านี้จะตั้งเป็นปิด โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เป็นเปิดได้ หากคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นดาวน์โหลดวิดีโอของคุณ
ใครสามารถดูเอ็ทกับวิดีโอของคุณได้บ้าง การตั้งค่านี้จะตั้งเป็นเฉพาะฉันซึ่งจะมีเฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถดูเอ็ทกับวิดิโอของคุณได้ ทั้งนี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ การตั้งค่านี้จะตั้งเป็นเพื่อนโดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เป็นเฉพาะฉันหรือทุกคนได้ตามที่คุณต้องการ
ใครสามารถสติตช์กับวิดีโอของคุณได้บ้าง การตั้งค่านี้จะตั้งเป็นเฉพาะฉันซึ่งจะมีเฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถสติตช์กับวิดิโอของคุณได้ ทั้งนี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ การตั้งค่านี้จะตั้งเป็นเพื่อน โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เป็นเฉพาะฉันหรือ ทุกคน ได้ตามที่คุณต้องการ
ใครสามารถแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณได้บ้าง การตั้งค่านี้จะตั้งเป็นเพื่อน ซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ติดตามคุณและคุณติดตามกลับเท่านั้นที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เป็นไม่มีใครได้ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้คนอื่นแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณ การตั้งค่านี้จะตั้งเป็นทุกคน โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้หากคุณต้องการจำกัดคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณเนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่